PP w Filipowie - KMP Suwałki

PP w Filipowie

PP w Filipowie

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko starszy aspirant Adam Raczkowski  

e-mail: adam.raczkowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 71 20

telefon  komórkowy 606 619 567

 Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko  aspirant sztabowy  Grzegorz Jóźwik Rejon XX
telefon 606 469 389

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ul. Plac Stefana Batorego w Filipowie w rejonie przystanku PKS oraz w parku w Filipowie w rejonie służbowym nr XIX w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz podejmowanych interwencji w tym rejonie.

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Lipiec 2020 r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Sierpień 2020r. przeprowadzenie rozmów z pracownikami Urzędu Gminy zajmującymi się pracami porządkowymi na jej terenie celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Wrzesień 2020r. przeprowadzenie rozmów z GKRPA w Filipowie celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Październik i Listopad 2020 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • W okresie od lipca 2020 r do Grudnia 2020 r. kontrola rejonu wspólnie z dzielnicowymi z przyległych rejonów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Filipowie
 • Wystąpienie do Urzędu Gminy w Filipowie z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników
 • Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Współpraca z pracownikami Urzędu Gminy w Filipowie

 

 

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty,Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

   

 

 

 

 

 

     
   

 

 


Imię i Nazwisko sierżant Rafał Domański Rejon XXI
telefon  885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Kłusownictwo na Jeziorze Kościelne oraz Jeziorze Krzywóka w gminie Przerośl w dzielnicy nr. XXI od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 - 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 17.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Lipiec 2020 r. - sporządzenie KZD - celem regularnej kontroli w/w akwenów wodnych i bezwzględne reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia przez dzielnicowego.

 • Sierpień 2020r. - przeprowadzenie rozmowy z komendantem Państwowej Straży Rybackiej celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, ustalenie harmonogramu ewentualnych wspólnych działań

 • Wrzesień 2020r. - zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Przerośli i Pawłówce – poinformowanie o zagrożeniu oraz konsekwencjach prawnych wynikających z łowienia ryb bez wymaganych uprawnień i dokumentów upoważniających do połowu.

 • Październik 2020r. - przeprowadzenie rozmów z sołtysami wsi gminy Przerośl celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na proceder kłusownictwa

 • Od lipca 2020 r do września 2020 r - propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań z właścicielami gospodarstw agroturystycznych oraz odwiedzin rodzin w ramach codziennych służb obchodowych oraz informowanie społeczeństwa o obowiązujących przepisach w przedmiocie nielegalnego połowu ryb.

 • Od września 2020 r do grudnia 2020 r - spotkania z kołami gospodyń wiejskich celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie członków kół oraz ich rodzin do reagowania na stwierdzenie łamania norm prawnych.

 • Informowanie Państwowej Straży Rybackiej o zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • W okresie od lipca 2020 r do grudnia 2020 r. kontrole rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Państwowa Straż Rybacka w Suwałkach- omówienie problemu oraz przeprowadzenie wspólnych działań

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przerośli oraz w Pawłówce- przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat konsekwencji prawnych wynikających z kłusownictwa.

 • Właściciele Gospodarstw Agroturystycznych - zwracanie szczególnej uwagi i uczulanie na obowiązujące przepisy dotyczące połowu ryb

 • Sołtysi wsi wchodzących w skład Gminy Przerośl- informowanie mieszkańców wsi o obowiązujących przepisach w przedmiocie nielegalnego połowu ryb

 • Koła Gospodyń Wiejskich - kampania informacyjna

 • współpraca z pracownikami GOPS w Przerośli

 • współpraca z pracownikami nadleśnictw na terenie gminy Przerośl

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.