PP w Filipowie - KMP Suwałki

PP w Filipowie

PP w Filipowie

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko asp. szt. Bogdan Mentel  

e-mail: bogdan.mentel@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 8:00 - 12:00


 

Imię i Nazwisko mł. asp. Kazimierz Bordzio Rejon XIX
tel. 606 469 389

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

charakterystyka zagrożenia : spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, w rejonie placu przy Urzędzie Gminy w Filipowie ul. Grabaska 2

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 • reagowanie na popełnione wykroczenia

 • sporządzono kartę KZD celem eliminacji zagrożenia w trakcie pełnienia służb z innymi podmiotami

 • cykliczne kontrole w miejscu zagrożenia, działania prewencyjne pod kątem przeciwdziałania popełniania wykroczeń zwłaszcza w weekendy w godzinach 14:00-22:00

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty.

Imię i Nazwisko st. asp. Grzegorz Jóźwik

Rejon XX
tel. 885 997 249 

e-mail: dzielnicowy.filipow2@bk.policja.gov.pl

charakterystyka zagrożenia : Kradzieże z włamaniem do domków letniskowych w okresie wiosenno- letnim w miejscowości Wólka gm. Filipów w godzinach wieczorowo-noncych

 

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 • patrolowanie i kontrola zabezpieczeń domków letniskowych we wskazanym rejonie w godz wieczorowo wieczorowo nocnych

 • sporządzono kartę KZD celem eliminacji zagrożenia w trakcie pełnienia służb z innymi podmiotami

 • spotkania z właścicielami domków letniskowych w szczególności w okresie spodziewania ich największego napływu w dniach 01-03 maja 2017

 • informowanie społeczeństwa w ramach debat i spotkań społecznych o zagrożeniu w wskazanym rejonie służbowym, uczulanie na osoby przemieszczające się w rejonach domków letniskowych

 • obligowanie społeczeństwa o niepokojących osobach i sygnałach w rejonie domków letniskowych

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Filipów
Wsie: Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

Imię i Nazwisko st. post. Rafał Domański Rejon XXI
tel. 885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

charakterystyka zagrożenia : niezachowanie ostrożności przez osoby korzystające z zamarzniętej tafli lodowej na zbiornikach wodnych. Realne załamania tafli lodowej, korzystanie z jezior przez wędkarzy, młodzież bez opieki osób dorosłych

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 • patrolowanie i kontrola stanu bezpieczeństwa osób korzystających z zamarzniętych zbiorników wodnych, w szczególności w okresie roztopów i zmiennej temperatury

 • sporządzono kartę KZD celem eliminacji zagrożenia w trakcie pełnienia służb z innymi podmiotami

 • spotkania z mieszkańcami i osobami zastanymi w obrębach zbiorników wodnych, informowanie o zagrożeniach jakie niesie brak szczególnej ostrożności na zamarzniętej tafli jeziora

 • informowanie młodzieży z Zespołu Szkół w Przerośli co do zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych

 • spotkania w Urzędzie Gminy w Przerośli w ramach punktu obsługi interesanta, poruszania problematyki bezpiecznego korzystania z zamarzniętych zbiorników wodnych

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.