PP w Filipowie - KMP Suwałki

PP w Filipowie

PP w Filipowie

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko asp. szt. Bogdan Mentel  

e-mail: bogdan.mentel@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 1811

tel. kom. 606 619 567

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 8:00 - 12:00


 

Imię i Nazwisko mł. asp. Kazimierz Bordzio Rejon XIX
tel. 606 469 389

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

charakterystyka zagrożenia : spożywanie alkoholu w parku oraz na przystanku PKS wFilipowie na ul. Plac stefana Batorego w godzinach popołudniowych i wieczornych

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 • bezwzgledne reagowanie na popełniane wykroczenia

 • stosowanie krótkotrwałych obserwacji

 • wspólne kontrole z członkami GKRPA w Filipowie pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim

 • patrolowanie i zapobieganie wykroczeniomwe wskazanych miejscach

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty.

Imię i Nazwisko st. asp. Grzegorz Jóźwik

Rejon XX
tel. 885 997 249 

e-mail: dzielnicowy.filipow2@bk.policja.gov.pl

charakterystyka zagrożenia : Kradzieże z włamaniem do domków letniskowych w okresie jesienno-zimowym w miejscowości Supienie gm. Filipów w godzinach wieczorowo-noncych

 

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 • patrolowanie i kontrola zabezpieczeń domków letniskowych we wskazanym rejonie w godz wieczorowo- nocnych

 • sporządzono kartę KZD celem eliminacji zagrożenia w trakcie pełnienia służb z innymi podmiotami

 • spotkania z właścicielami domków letniskowych

 • spotkanie z pobliskimi mieszkańcami

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Filipów
Wsie: Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

Imię i Nazwisko sierż. Rafał Domański Rejon XXI
tel. 885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

charakterystyka zagrożenia : spożywanie alkoholu w rejonie parku i przystanku PKS w Przerośli ul. Rynek

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 • cykliczne kontrole w rejonie parku w ramach codziennych słuźb obchodowych, bezwzgledne reagowanie na popełniane wykroczenia

 • informowanie społeczeństwa o obowiązujących przepisach w zakresie spoźywania alkoholu w miejscu objętym zakazem

 • patrolowanie i zapobieganie popełnianiu wykroczeń we wskazanym rejonie

 • spotkania z radnymi wsi

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Praca w Policji