Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lekcja profilaktyki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach

Data publikacji 23.04.2018

O prawnych, medycznych i psychologicznych aspektach używania środków psychoaktywnych rozmawiali z uczniami przedstawiciele Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Straży Granicznej. Profilaktycy wskazywali młodym ludziom jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne, zwłaszcza te niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami.

W ramach programu profilaktycznego "Mam wybór... wybieram rozsądek" w miniony piątek, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach, odbyło się kolejne spotkanie, dotyczące profilaktyki uzależnień. Tym razem policjanci rozmawiali z uczniami klas I- III. Do udziału w lekcji profilaktyki zaprosili także Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Suwałkach, eksperta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz funkcjonariusza z Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak. Prelegenci wskazywali młodym ludziom jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne, zwłaszcza te niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami.

Na wstępie przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej omówił medyczne aspekty stosowania środków psychoaktywnych. Słuchacze poznali definicję substancji psychoaktywnych oraz przypomnieli sobie, co to jest uzależnienie. Usłyszeli także dane statystyczne, dotyczące zatruć tymi substancjami. Podczas tego panelu omówiono również konsekwencje zażywania dopalaczy, mechanizm uzależnienia i ich wpływ na organizm. Młodzi ludzie dowiedzieli się także, jak poznać, że dana osoba zażyła substancję psychoaktywną i co należy wtedy zrobić.

W dalszej kolejności ekspert z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przedstawił, na konkretnych przykładach, konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych. Wspólnie z młodzieżą ustalił przyczyny zażywania tych substancji oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie dowiedzieli się również, gdzie należy szukać pomocy i kto może jej udzielić pomocy.

Ponadto funkcjonariusze omówili aspekty prawne, związane z problematyką uzależnień. Przedstawili środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem.

Wszyscy prelegenci podkreślili, że zażywanie substancji psychoaktywnych w żaden sposób nie rozwiązuje problemów, a wręcz przeciwnie - pogłębia je.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Było też doskonałą okazją do tego, aby zaproponować młodym ludziom wstąpienie w szeregi Policji

Mamy nadzieję, że lekcje profilaktyki pozwolą młodzieży usystematyzować ich wiedzę odnośnie poruszanych zagadnień.