Policjanci o zagrożeniach online - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci o zagrożeniach online

Data publikacji 25.04.2018

Przedstawiciele suwalskiej Policji spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach. Tym razem rozmawiano z młodymi ludźmi o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz o zagrożeniach online.

Dzielnicowy oraz profilaktyk z Wydziału Prewencji suwalskiej Policji odwiedzili wczoraj uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach. Tematem przewodnim spotkania była głównie odpowiedzialność prawna osób nieletnich oraz zagrożenia online. W trakcie tej lekcji profilaktyki uczniowie poznali m.in. podstawową terminologię prawną, dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich. Wyjaśniono uczniom pojęcie „nieletniego” i „małoletniego”. Omówiono zjawisko demoralizacji i jej przejawy. Wyjaśniono, co to jest czyn karalny. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje lekkomyślnego używania internetu.

Podczas zajęć prelegenci zaznaczyli, że internet zapewnia wspaniałe możliwości do nauki i zabawy, ale podkreślili, że warto pamiętać o zagrożeniach, jakie są z nim związane. Przedstawiono takie zagrożenia jak: cyberprzemoc, szkodliwe treści, przestępstwa internetowe oraz problem uzależnienia od Internetu. Rozmawiano również o niebezpiecznych sytuacjach w "realu" i przedstawiono sposoby na ich zapobieganie.

Policyjni profilaktycy przedstawili młodzieży także środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji.
Poza tym spotkanie było doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak istotną rolę w ich życiu ma przyjmowanie właściwych postaw i podejmowanie odpowiednich decyzji.