Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Udział suwalskiego policjanta w biegu sztafetowym - „Wokół Niepodległej”

Data publikacji 10.10.2018

Suwalski policjant wraz z innymi służbami mundurowymi wziął udział w biegu sztafetowym pn. „Wokół Niepodległej” w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorem imprezy jest Straż Graniczna. Bieg odbył się w godzinach wczesnoporannych.

Dzisiaj, odbył się bieg sztafetowy pn. „Wokół Niepodległej” zorganizowany przez Straż Graniczną na 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podinsp. Jarosław Golubek z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na zaproszenie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak, przebiegł dziś w godzinach wczesnoporannych, trasę 14 kilometrów wzdłuż polskiej granicy na odcinku Ejszeryszki -Rutka-Tartak- Smolnica.

Funkcjonariusze Straży Granicznej i innych służb mundurowych biegną wzdłuż polskiej granicy nieprzerwanie przez 18 dni. Trasa biegu wynosi 3610, 8 km i prowadzi wzdłuż granic. Bieg rozpoczął się 22 września w Berżnikach i zakończy się dziś 10 października 2018 roku w Berżnikach – miejscu bitwy niemeńskiej z 1920 roku.