Działań (NIE)bezpieczny internet. - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działań (NIE)bezpieczny internet.

Data publikacji 15.11.2018

Profilaktyk z suwalskiej Policji rozmawiał z młodymi ludźmi o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz o zagrożeniach online.

W ostatnich dnia profilaktyk suwalskiej Policji przeprowadził spotkania edukacyjne z młodzieżą klas I w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach w ramach działań (NIE)bezpieczny internet. Tematem przewodnim rozmów z uczniami była głównie odpowiedzialność prawna osób nieletnich oraz zagrożenia online. Przedstawiciel Policji zauważył, że internet zapewnia wspaniałe możliwości do nauki i zabawy, że jest głównym medium, umożliwiającym kontakty międzyludzkie. Podkreślił jednak, że niesie również zagrożenia. Omówiono z uczniami takie zagadnienia jak: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, zagrożenie prywatności, przestępstwa internetowe, m.in. kradzież danych oraz problem uzależnienia od Internetu. Wyjaśniono zagrożenia i przedstawiono sposoby na ich zapobieganie.
Szczególną uwagę zwrócono także na odpowiedzialność za swoje działania. W trakcie spotkania wyjaśniono uczniom co to jest czyn karalny, a także pojęcie „nieletniego” oraz omówiono zjawisko demoralizacji i jakie są jej przejawy. Uczestnikom spotkania przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a jego głównym celem było usystematyzowanie młodym ludziom ich wiedzy tak, żeby mogli bezpiecznie poruszać się w sieci.
Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinny szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą, bądź inną osobą dorosłą. Razem łatwiej rozwiązać problem. Dobrym rozwiązaniem jest również kontakt ze specjalistami pod nr telefonu 800 100 100 lub 116 111. Razem łatwiej rozwiązać problem.