„BEZPIECZNY PRZEJAZD” W SUWAŁKACH - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„BEZPIECZNY PRZEJAZD” W SUWAŁKACH

Data publikacji 16.11.2018

Policjanci z suwalskiej drogówki, wspólnie z przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku oraz Straży Ochrony Kolei, przeprowadzili kolejne działania profilaktyczne „Bezpieczny przejazd”.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, dzisiaj, tym razem na przejeździe kolejowym w Kaletniku, przeprowadzili kolejne interdyscyplinarne działania pod nazwą „bezpieczny przejazd”. Wszystko na rzecz kształtowania i utrwalania bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków drogowych, związanych z niezachowaniem należytej ostrożności. W trakcie dzisiejszego profilaktycznego przedsięwzięcia edukowano kierowców i pieszych, przekazując im jednocześnie informacje i ulotki o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności w okolicy torowisk. Zwracano również uwagę na obowiązek każdorazowego zatrzymania się przed znakiem „Stop” oraz stosowania się do sygnalizacji świetlnej, znajdującej się przy przejeździe.

Działania tego typu mają przypominać uczestnikom ruchu drogowego, aby nie lekceważyli znaków drogowych i nie popadali w rutynę, narażając bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu, a wszystko w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.