Policyjne działania na rzecz osób zagrożonych wychłodzeniem - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania na rzecz osób zagrożonych wychłodzeniem

Data publikacji 29.11.2018

Suwalska Policja, kontynuuje coroczne działania, w ramach programu „Nie bądźmy obojętni”, na rzecz pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem, bezdomnym i nieporadnym życiowo z powodu inwalidztwa, ubóstwa, zaawansowanego wieku oraz uzależnień.

Profilaktycy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zaprosili wczoraj przedstawicieli instytucji partnerskich, realizujących działanie pod nazwą „Nie bądźmy obojętni”. Głównym celem tego programu jest wspieranie osób bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trudnym dla nich okresie zimowym oraz motywowanie do korzystania z proponowanych form pomocy. Działanie te opiera się na współpracy międzyinstytucjonalnej.

Policjanci apelują o interwencje w przypadku zauważenia osoby zagrożonej wychłodzeniem – bezpośrednio na numer  112.

Miejsce przebywania osoby bezdomnej lub żebrzącej można również wskazać w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonuje także Infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 800 444 989, gdzie można uzyskać informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem i odzieżą.

Lokalnie funkcjonujące placówki pomocy:

SCHRONIENIE:

OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPARCIA DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH
ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Marzena Burzycka
Tel. 87/566-34-19 (całodobowy)

DOM „PERSPEKTYWA”
ul. Papiernia 18, 16-400 Suwałki
Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA”
Tel. 87/563-00-83

STOWARZYSZENIE MONAR – SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT
Garbas Drugi 18, 16-424 Filipów
Osoba do kontaktu: Danuta Czupryńska
Tel. 87/569-62-40

POMOC ŻYWNOŚCIOWA I RZECZOWA:

JADŁODAJNIA IM. KS. KAZIMIERZA HAMERSZMITA PRZY PARAFII ŚW. ALEKSANDRA
ul. Emilii Plater 2, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Ewa Klucznik
Tel. 517-792-395

WYDAWANIE OBIADÓW W GODZ. 10.30-12.30

„CARITAS”  DIECEZJI EŁCKIEJ PARAFIALNY ZESPÓŁ PRZY PARAFII BOŻEGO CIAŁA
ul. 11 Listopada 6, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Zofia Grądzka
Tel. 87/567-77-39
Realizacja programu „FEAD” – żywność
Wtorek od godz. 17.00

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki
Realizacja programu „FEAD” – osoby bezdomne
Osoba do kontaktu: Teresa Kalejta
Piątek godz. popołudniowe

INTERWENCJA KRYZYSOWA:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Iwona Rzatkowska
Tel. 87/562-89-70

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ
ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Alicja Romanowska
Tel. 87/565-28-91

KOMENDA MIEJSKA POLICJI – tel. 997 lub 112
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
Wydział Prewencji
Osoba do kontaktu: oficer dyżurny
Tel. 87/564-15-48

STRAŻ MIEJSKA – tel. 986
ul. Teofila Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Jolanta Strękowska
Tel. 87/563-15-20

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻANEJ – tel. 998
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Dyżurny operacyjny MSK
Tel. 87/566-02-04 (całodobowe stanowisko kierowania)

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Dowspuda 9, 16-420 Raczki
Osoba do kontaktu: Róża Sałanowska
Tel. 602 746 394, 87/568-50-78

PORADNICTWO PRAWNE – BEZPŁATNE:

OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPARCIA DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH
ul. Teofila Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
Wtorek godz. 8-12

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ
ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
Wtorek, czwartek godz. 15:30 – 17:30
Tel. 87/565-28-91

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
ul. Sejneńska 13 pok. 3, 16-400 Suwałki
Poniedziałek – piątek

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – BEZPŁATNE:

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ
ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
Poniedziałek – piątek – umawianie wizyt telefonicznie
Tel. 87/565-28-91

OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPARCIA DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH
ul. Teofila Noniewicza 19, 16-400 Suwałki
Konsultacje w sprawie uzależnień i przemocy
Środa godz. 15:15 – 17:15, czwartek 15:30 – 17:30
Tel. 87/566-34-19