Suwalscy policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Suwalscy policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 21.01.2019

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu suwalskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w 2018 roku. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się dzisiaj roczna odprawa służbowa, w której uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, a także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, przedstawiciele samorządów, prokuratury, służb mundurowych, instytucji i podmiotów współpracujących. Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Suwałkach młodszy inspektor Adam Miezianko, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie suwalskim, a także efekty pracy funkcjonariuszy w 2018 roku.

Szef suwalskich policjantów podkreślił, że 2018 rok, w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, został zamknięty zapełnieniem wszystkich etatów. Liczba wakatów wyniosła 0, co przełożyło się na skuteczność i efektywność służby oraz rekordową wykrywalność w kategorii przestępstw kryminalnych oraz w siedmiu kategoriach przestępstw monitorowanych. Wykrywalność ogólna w suwalskiej jednostce Policji osiągnęła najwyższy w historii wskaźnik i kształtowała się na poziomie 77,7%.

Ponadto z przedstawionych danych wynika, że w 2018 roku znacznie poprawił się stan bezpieczeństwa na drogach. Znacznie spadła ilość wypadków drogowych. W 2017 roku policjanci odnotowali 62 takie zdarzenia, natomiast w 2018 roku było ich o 24 mniej. Wyniki te przełożyły się też na zmniejszenie liczby ofiar. W 2018 roku na drogach powiatu zginęło 6 osób, a 45 zostało rannych (w 2017 było to odpowiednio: 10 i 73).

Podczas swojego wystąpienia Komendant Miezianko zwrócił też uwagę na rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem, w celu podnoszenia bezpieczeństwa obywateli. Podkreślił, że z platformy tej efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie policjanci. Wskazał, że w 2018 roku mieszkańcy nanieśli na mapę 5795 zgłoszeń, natomiast w wyniku sprawdzenia wskazanych miejsc zagrożeń, 64,8 % z nich zostało potwierdzonych, co stanowi 3753 zgłoszeń.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który podziękował suwalskim policjantom za ich efektywną służbę. Podkreślił, że w suwalskiej jednostce Policji wszystkie wskaźniki, którymi mierzy się bezpieczeństwo są dobre. Dodał, że mieszkańcy Suwalszczyzny mogą czuć się bezpiecznie.

Ponadto Pan Minister dodał, że z przedstawionych danych wynika, iż na terenie działania suwalskiej jednostki Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa spotkała się ze społeczną aprobatą i spełnia swoją rolę, jako skuteczne narzędzie współpracy Policji ze społeczeństwem.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz podsumowując naradę zaznaczył, że miniony rok był ogólnie dobry dla podlaskiej Policji. Podkreślił wysoką liczbę osób przyjętych do służby w Policji, co przy zerowej liczbie wakatów w przypadku suwalskiej jednostki, spowodowało również zwiększenie liczby etatów w zasobach całej jednostki. Nadinspektor Kołnierowicz pogratulował suwalskim policjantom osiągniętych wyników. Dodał, że mogą one służyć za wzór jednostkom w województwie podlaskim, a nawet w całym kraju. Szef podlaskich policjantów zauważył, ze priorytety nakreślone na odprawie ubiegłorocznej, tj. liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych oraz wakaty- zostały zrealizowane.