Profilaktyka online z suwalską Policją - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Profilaktyka online z suwalską Policją

Data publikacji 13.11.2020

Suwalscy policjanci biorą udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Odwiedzają wirtualnie uczniów Szkół Podstawowych w Suwałkach.

Suwalscy dzielnicowi wraz profilaktykiem przeprowadzili kolejne spotkania edukacyjno- profilaktyczne. Głównym celem zajęć jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukanie pomocy.

Policjanci, wspólnie z pozostałymi uczestnikami kampanii, prowadzą online zajęcia z uczniami. Rozmawiają, między innymi, o prawach dziecka, godności oraz szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Budują świadome postawy wobec przemocy i uczą się jej przeciwdziałać.