Kierownictwo - KMP Suwałki

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 24.01.2012

Kadra Kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
 
 

p.o. Komendant  Miejski Policji w Suwałkach
podinspektor Bartosz Lorenc
 
 
p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach
nadkomisarz Daniel Szymanowicz