Wyniki naboru na stanowisko Starszy Technik Zespołu do spraw Transportu - Wyniki naboru - KMP Suwałki

Wyniki naboru

Wyniki naboru na stanowisko Starszy Technik Zespołu do spraw Transportu

Zgodnie z Protokołem z dnia 9 marca 2015 r. z przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną naboru do zatrudnienia na stanowisko Starszego technika (tzw. normatyw) w Zespole do spraw Transportu Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w BIP KMP w Suwałkach oraz PUP w Suwałkach z dnia 19 lutego 2015 r. wytypowano do zatrudnienia:

 

  •    GABRUŚ Krzysztofa, zam. Suwałki