Wyniki naboru

Wynik naboru na stanowisko inspektora do spraw ewidencji kryminalnej w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym

WYNIK NABORU -   ŁUKASZ RÓŁKOWSKI zam. w Augustowie