Statystyka za 2011 - Statystyki - KMP Suwałki

Statystyki

Statystyka za 2011

Data publikacji 27.01.2012

ROCZNE SPRAWOZDANIE
z działalności
Komendanta Miejskiego Policji
w Suwałkach
oraz informacja o stanie
bezpieczeństwa i porządku
publicznego za 2011 rok