Statystyka 2012 - Statystyki - KMP Suwałki

Statystyki

Statystyka 2012

Data publikacji 07.02.2013

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się odprawa, której tematem było podsumowanie osiągniętych wyników w roku 2012, a także wyznaczenie kierunków pracy na 2013 r. Podsumowane zostały główne zadania zrealizowane w ubiegłym roku oraz osiągnięte wyniki.

Dzisiaj o godzinie 11:00, rozpoczęła się podsumowująca rok 2012 odprawa, w której udział wzięli: Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Sławomir Mierzwa, Komendant Miejski Policji w Suwałkach, i jego zastępcy, Prezydent Miasta Suwałk, Starosta Suwalski, Prokurator Rejonowy w Suwałkach jak również naczelnicy i policjanci suwalskiej komendy.

Na początku Komendant Miejski Policji w Suwałkach mł. insp. Andrzej Bałazy  przedstawił stan bezpieczeństwa oraz osiągnięte wyniki na terenie powiatu suwalskiego. Zapewnił gości oraz kierownictwo o kontynuacji osiągniętych wyników oraz sukcesywnym zwiększaniu efektywności służby podległych policjantów. Dodał, że w dalszym ciągu suwalscy policjanci będą służyć mieszkańcom powiatu i miasta czuwając nad ich bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Następnie w odprawie głos zabrali przybyli goście, którzy podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz życzyli aby takie same wyniki były w przyszłym roku.