Statystyka 2013 - Statystyki - KMP Suwałki

Statystyki

Statystyka 2013

Data publikacji 12.02.2014

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się odprawa, której tematem było podsumowanie wyników osiągniętych w roku 2013, a także wyznaczenie kierunków pracy na 2014 r. Podsumowane zostały główne zadania zrealizowane w ubiegłym roku oraz osiągnięte wyniki.

Dzisiaj o godzinie 12:00, rozpoczęła się podsumowująca rok 2013 odprawa, w której udział wzięli: Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji- inspektor Krzysztof Lewicki, Komendant Miejski Policji w Suwałkach, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, Prezydent Miasta Suwałk, Wicestarosta Suwalski, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Suwałkach, Komendant Straży Miejskiej, lekarz- Aleksander Pietrow, jak również naczelnicy i policjanci suwalskiej komendy. 

Na początku lekarz- Aleksander Pietrow, od lat współpracujący z suwalską komendą, z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, odebrał brązowy medal za zasługi dla Policji.

Następnie Komendant Miejski Policji w Suwałkach. insp. Andrzej Bałazy  przedstawił stan bezpieczeństwa oraz osiągnięte wyniki na terenie powiatu suwalskiego. Zapewnił gości oraz kierownictwo o kontynuacji osiągniętych wyników oraz sukcesywnym zwiększaniu efektywności służby podległych policjantów. Dodał, że w dalszym ciągu suwalscy policjanci będą służyć mieszkańcom powiatu i miasta,  czuwając nad ich bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Następnie w odprawie głos zabrali przybyli goście, którzy podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz życzyli, aby takie same wyniki były w przyszłym roku.