Statystyka 2014 - Statystyki - KMP Suwałki

Statystyki

Statystyka 2014

Data publikacji 03.02.2015

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyło się podsumowanie minionego roku. Komendant Miejski Policji w Suwałkach insp. Andrzej Bałazy przedstawił wyniki osiągnięte w roku 2014, a także kierunki pracy na rok bieżący. Mniej przestępstw, lepsza wykrywalność, mniej zdarzeń drogowych oraz wysokie oceny społeczne pracy Policji, to główne spostrzeżenia płynące z analizy minionych 12 miesięcy.

Wczoraj o godzinie 12:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach rozpoczęła się się coroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy suwalskiej Policji za rok 2014. W spotkaniu uczestniczył Podlaski Komendant Wojewódzki Policji- nadinspektor Sławomir Mierzwa, Prezydent Miasta Suwałk- Czesław Renkiewicz, Starosta Suwalski- Szczepan Ołdakowski, a także Prokurator Okręgowy- Hanna Lewczuk i Zastępca Prokuratora Rejonowego- Zbigniew Walenty WęgorowskiZastępca Komendanta Straży Miejskiej w Suwałkach- Jolanta Strękowska oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, policjanci i pracownicy suwalskiej komendy. 

Na początku spotkania Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa w imieniu własnym i Komendanta Głównego Policji podziękował Prezydentowi Miasta Suwałk- Czesławowi Renkiewicz za wsparcie finansowe suwalskiej jednostki Policji na patrole ponadnormatywne.

Następnie Komendant Miejski Policji w Suwałkach. insp. Andrzej Bałazy przedstawił stan bezpieczeństwa oraz osiągnięte wyniki na terenie powiatu suwalskiego. Przypomniał też najważniejsze wydarzenia kryminalne i profilaktyczne minionego roku. Komendant zapewnił zgromadzonych o kontynuacji osiągniętych wyników oraz sukcesywnym zwiększaniu efektywności służby podległych policjantów. Dodał, że w dalszym ciągu suwalscy policjanci będą służyć mieszkańcom powiatu i miasta,  czuwając nad ich bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. W dalszej części odprawy głos zabrał Podlaski Komendant Wojewódzki Policji, który podziękował suwalskim policjantom i pracownikom za dobrze wykonaną pracę w 2014 roku, a następnie ocenił efektywność działań Policji podlaskiego garnizonu w 2014 roku oraz przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed nią w 2015 roku.

Przybyli goście podziękowali za dobrą pracę i profesjonalizm funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz życzyli, aby takie same wyniki były w przyszłym roku.