Statystyka 2015 - Statystyki - KMP Suwałki

Statystyki

Statystyka 2015

Data publikacji 19.02.2016

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyło się podsumowanie minionego roku. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach- mł. insp. Józef Borkowski przedstawił wyniki osiągnięte w roku 2015, a także kierunki pracy na rok bieżący.

Wczoraj o godzinie 13:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach rozpoczęła się się coroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy suwalskiej Policji za rok 2015. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk- Łukasz Kurzyna, Wicestarosta Suwalski- Witold Kowalewski oraz Komendant Miejski Policji w Suwałkach- nadkom. Jacek Tarnowski, policjanci i pracownicy suwalskiej komendy. 

Na początku spotkania Komendant Miejski Policji w Suwałkach- nadkom. Jacek Tarnowski podziękował zebranym za przybycie i oddał głos I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach- mł. insp. Józef Borkowskiemu, aby przedstawił stan bezpieczeństwa oraz osiągnięte wyniki w 2015 r. na terenie powiatu suwalskiego. W trakcie prezentacji przypomniano także najważniejsze wydarzenia kryminalne i profilaktyczne minionego roku.

Następnie szef suwalskiej Policji zapewnił zgromadzonych o sukcesywnym zwiększaniu efektywności służby podległych policjantów. Dodał, że w dalszym ciągu suwalscy policjanci będą służyć mieszkańcom miasta i powiatu,  czuwając nad ich bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Na zakończenie odprawy podziękował samorządowcom za wsparcie finansowe suwalskiej jednostki Policji na patrole ponadnormatywne.