Statystyka 2016 - Statystyki - KMP Suwałki

Statystyki

Statystyka 2016

Data publikacji 08.02.2017

30 stycznia 2017 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, odbyła się doroczna odprawa, podsumowująca wyniki pracy suwalskiej Policji za rok 2016. W naradzie uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz Podlaski Komendant Wojewódzki PSP starszy brygadier Jarosław Wendt. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, innych służb mundurowych oraz NSZZ Policjantów, NSZZ Pracowników Policji, duchowieństwa i mediów.

Spotkanie rozpoczął Pan Komendant Miejski Policji w Suwałkach podinspektor Jacek Tarnowski, który przywitał wszystkich zebranych, a następnie przedstawił wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach za 2016 rok oraz wskazał kierunki i zadania, które realizowane będą w roku 2017. Podczas wystąpienia wielokrotnie podkreślał dobre wyniki osiągnięte przez suwalskich policjantów.

W roku 2016 suwalscy policjanci wszczęli 1991 postępowań przygotowawczych. W porównaniu z 2015 rokiem liczba ta spadła o 205. Wówczas było ich 2196.  Odnotowano też wzrost wskaźnika wykrywalności do poziomu 63,04% i był wyższy od efektów osiągniętych rok wcześniej o 6,94 %.

W kategorii przestępczości kryminalnej również odnotowano spadek wszczętych postępowań przygotowawczych. W 2016 roku odnotowano ich 1354, podczas gdy rok wcześniej- 1513. Wzrosła także wykrywalność tego rodzaju przestępstw z 45,20% w 2015 roku do 51,15% w roku 2016.

W roku 2016 odnotowano 41 wypadków drogowych. Było ich o 7 mniej niż w 2015 r. (wtedy - 48).  Spadła też liczba osób zabitych w wypadkach drogowych. W ubiegłym roku na terenie powiatu suwalskiego zginęło 7 osób ( 8 – w 2015 r.), a rannych zostało 51 osób (84 – w 2015 r.). Spadła również liczba stwierdzonych przestępstw drogowych z 248 w 2015 r. do 217 w 2016 r.

Szef suwalskich policjantów podkreślił także, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na Suwalszczyźnie stała się narzędziem coraz aktywniej wykorzystywanym przez mieszkańców jako skuteczna forma komunikacji i dbania o bezpieczeństwo, jako dobro wspólne, z której efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie policjanci. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński. Podczas swojego wystąpienia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński kilkakrotnie podkreślał, że Policja, aby działać skutecznie musi być blisko ludzi, blisko ich problemów. Dobrze rozpoznawać te problemy, aby im skutecznie przeciwdziałać. Podkreślał także, że dużą rolę w tym procesie mają odgrywać dzielnicowi – policjanci „pierwszego kontaktu”. Zaznaczył, że sprawnemu funkcjonowaniu Policji mają służyć wprowadzone w 2016 roku innowacyjne projekty takie jak: aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, program „Dzielnicowy bliżej nas” czy aplikacja „Moja Komenda”. Pan Jarosław Zieliński zauważył również, że pracę Policji dobrze ocenia aż 72% społeczeństwa i podziękował funkcjonariuszom za sumienną służbę.

Za dobrą służbę suwalskim funkcjonariuszom podziękował również Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Pan Komendant omówił zadania priorytetowe do realizacji w bieżącym roku, nawiązał także do programu modernizacji Policji.

W trakcie uroczystości Kierownik Posterunku Policji w Bakałarzewie, drugiego odtworzonego w kraju,  asp. szt. Krzysztof Sitko otrzymał z rąk Wiceministra MSWiA pamiątkowy grawerton. Pracę funkcjonariuszy z tego posterunku pochwalił i za jego odtworzenie w imieniu mieszkańców podziękował sekretarz Urzędu Gminy w Bakałarzewie. 

Głos zabrali również zaproszeni goście, od których pracownicy oraz funkcjonariusze suwalskiej Policji usłyszeli wiele słów uznania oraz podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.