Niebieski Pokój - KMP Suwałki

Niebieski Pokój

Niebieski Pokój

Data publikacji 24.01.2012

Informacje dotyczące funkcjonowania „Niebieskiego Pokoju” mieszczącego się w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

Pomieszczenie służące przyjaznemu przesłuchiwaniu funkcjonuje od 2006r. Służy ono do prowadzenia czynności z udziałem nieletnich, będących ofiarą lub świadkiem przestępstw seksualnych czy  przemocy w rodzinie ( zgodnie z art. 185 a,b kpk), wyposażone jest w lustro weneckie, profesjonalny sprzęt audiowizualny do rejestracji spotkań, meble oraz zabawki.

Komisja certyfikacyjna ( Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundacja Dzieci Niczyje) w roku 2009  orzekła, iż nasz pokój przesłuchań spełnia standardy miejsca przyjaznego przesłuchiwania dzieci.

„Niebieski Pokój”  składa się z poczekalni, oraz dwóch pomieszczeń procesowych - pokoju przesłuchań oraz pomieszczenia technicznego – przedzielonych lustrem weneckim. Jedno pomieszczenie przeznaczone jest dla osoby przesłuchiwanej i przesłuchującej, podczas gdy w drugim (technicznym) niezauważeni (utrzymując łączność bezprzewodową z prowadzącym przesłuchanie) obserwować spotkanie mogą prokurator, protokolant, rodzice, sędzia, oraz osoby przez niego wskazane.  Ponadto pokój może być używany do rozmów z  małoletnimi, będącymi pokrzywdzonymi lub świadkiem przemocy w rodzinie oraz spotkań rodziców z dzieckiem w obecności przedstawiciela Policji w przypadku zagrożenia demoralizacją.  Pomieszczenia te mogą też służyć do diagnoz, obserwacji  psychologicznej, czy do okazań. Schronienie znajdą tu również dzieci, które przyjdą lub zostaną przyprowadzone do Komendy z powodu chwilowego braku opieki lub zagubienia na terenie miasta.

Dzięki stworzeniu „Niebieskiego Pokoju” mamy możliwość kontaktu i pracy z dziećmi w warunkach dla nich psychicznie komfortowych, zapewniających bezpieczeństwo, co zwłaszcza w przypadku dzieci skrzywdzonych ma duże znaczenie. Istnieje możliwość wykorzystania tegoż pokoju przez inne jednostki Policji oraz pozaresortowe instytucje, które świadczą pomoc ofiarom przestępstw. Funkcjonowanie „Niebieskiego Pokoju” zakłada współprace z sędziami, prokuratorami oraz terapeutami i instytucjami pomocowymi.

Corocznie notuje się ok 30 przesłuchań w trybie posiedzeniowym oraz ok 40 diagnoz psychologicznych.