Zgłoś autokar do kontroli - KMP Suwałki

Zgłoś autokar do kontroli

Zgłoś autokar do kontroli

Data publikacji 24.04.2012

Przed wyjazdem autobusem, poproś o skontrolowanie pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego.

Zgłoszenie autokaru do kontroli przed wyjazdem ,,w trasę’’ można dokonać w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach najlepiej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem w następujący sposób: zgłoszenie telefoniczne w godz. 7.30- 15.30 do Sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego  pod nr tel. 87-564-14-64 lub do Oficera Dyżurnego KMP w Suwałkach pod nr tel. 87-566-44-44. Policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty. Kontrola autokarów odbywa się na ul. Hamerszmita lub przed budynkiem KMP w Suwałkach na ul. Pułaskiego 26.