Aktualności

Międzynarodowy Dzień Tolerancji z policyjnymi profilaktykami

Data publikacji 17.11.2022

Policyjni profilaktycy odwiedzali uczniów suwalskich szkół z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Rozmowy z mundurowymi były doskonałą okazją do kształtowania postaw tolerancji i szacunku do różnorodności.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Ustanowione przez UNESCO w 1995 roku ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji.
Policyjni profilaktycy, w ramach tego święta, odwiedzali uczniów suwalskich szkół. Ich wizyty dotyczyły bardzo ważnej kwestii, a mianowicie tolerancji, której brak często może doprowadzić do różnych form przemocy i agresji. Uczniowie poznali prawne aspekty odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie. Prelegenci zwracali uwagę na przemoc rówieśniczą, niebezpieczeństwa związane z nietolerancją oraz rasizmem. Nie zabrakło również rozmów na temat  szacunku wobec różnorodności kulturowej.

  • Lekcja z policyjnymi profilaktykami o tolerancji
  • Lekcja z policyjnymi profilaktykami o tolerancji
  • Lekcja z policyjnymi profilaktykami o tolerancji
Powrót na górę strony