PP w Bakałarzewie - KMP Suwałki

PP w Bakałarzewie

PP w Bakałarzewie

Posterunek Policji w Bakałarzewie
16-423 Bakałarzewo
ul. Rynek 12

Imię i Nazwisko starszy aspirant Dariusz Kalinowski

telefon 885 997 103

e-mail:dariusz.kalinowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 17 50

 Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek  10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko aspirant  Kazimierz Bordzio Rejon XVIII
telefon 885 997 250

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Kłusownictwo na jeziorze Siekierowo w miejscowości Bakałarzewo od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

od 27.07.2020 roku do 27.01.2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sierpień/Wrzesień: sporządzenia KZD, sukcesywne kontrole w/w rejonu, reagowanie na wszelkie przypadki naruszenia prawa. Poinformowanie o zadaniu priorytetowym Leśniczego ze znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Leśnictwa Dąbrówki.
 • Październik/Listopad: nawiązanie kontaktu z funkcjonariuszami PSR, wspólne kontrole rejonu jeziora Siekierowo. W ramach obchodu rozmowy z Sołtysami wsi oraz mieszkańcami gminy Bakałarzewo celem poinformowania o zagrożeniu i prowadzonym działaniu priorytetowym. Motywowanie do reagowania na ujawnione przypadki nielegalnego połowu ryb.
 • Grudzień: stosowanie systematycznych kontroli i obserwacji powyższego rejonu. Zorganizowanie spotkania z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie, mającego na celu uświadomienie o szkodliwości społecznej oraz konsekwencjach prawnych wynikających z kłusownictwa.
 • Styczeń: sukcesywne stosowanie kontroli rejonu, przeprowadzanie wspólnych działań z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu. Przeprowadzenie analizy przeprowadzonych działań.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • PSR- przeanalizowanie zjawiska i przeprowadzenie wspólnych działań w postaci   wspólnych patroli .
 • Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie- organizacja spotkań z uczniami, mających na celu uświadomienie o konsekwencjach wynikających z połowu ryb bez uprawnień.
 • Sołtysi wsi na terenie gminy Bakałarzewo- informowanie mieszkańców o przepisach związanych z połowem ryb oraz motywowanie do reagowania na wszelkie przejawy niestosowania się do nich.
 • Leśnictwo Dąbrówki- reagowanie przez Leśniczego na przypadki kłusownictwa w czasie wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych.
Pokój i telefon telefon 47 714 17 52 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Matłak, Aleksandrowo, Góra, Klonowa Góra, Maryna, Skazdub Nowy, Skazdub Stary, Zdręby, Podgórze, Słupie, Chmielówka Stara, Suchorzec, Zajączkowo Folwark, Kamionka Poprzeczna, Malinówka, Sokołowo.

 Bakałarzewo ulice:  Rynek, Rzemieślnicza, Suwalska, Polna, Lipowa, Leśna, Krzywa, Klonowa, Kamieńska, Jeziorna, Akacjowa, Kwiatowa, Kamińskiego, Świerkowa


Imię i Nazwisko starszy posterunkowy Krzysztof Brogowski Rejon XXVI
telefon 505 320 030

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Bakałarzewie w rejonie Bulwarów 500 Lecia Bakałarzewa znajduje się gminna plaża oraz w pobliżu plaży umiejscowiona jest drewniana wiata przed, którą dochodzi do popełniania wykroczeń w postaci spożywania alkoholu w miejscu do tego nie wyznaczonym oraz zaśmiecania. Do naruszenia porządku dochodzi od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12:00-02:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, turystów wypoczywających we wskazanym rejonie oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Okres obowiązywania planu:

od 22.07.2020r. do 21.01.2020 r.

Zaplanowane działania:

LIPIEC 2020 – Sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami miejscowości Bakałarzewo w szczególności z mieszkańcami mieszkającymi w pobliżu bulwarów .

LIPIEC - SIERPIEŃ 2020 – Zbieranie informacji kto we wskazanym rejonie przebywa i z jakich środowisk pochodzą osoby tam przesiadujące. Spotkania z mieszkańcami oraz odwiedziny posesyjne na ,których tematem rozmów będzie poruszana problematyka powyższego zagadnienia. Zintensyfikowanie kontroli we wskazanym rejonie poprzez policjantów z PP Bakałarzewo.

WRZESIEŃ 2020 – Działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI. Spotkanie informacyjne z pracownikami Urzędu Gminy w Bakałarzewie oraz z członkami komisji rozwiazywania problemów alkoholowych w Bakałarzewie.

PAZDZIERNIK 2020 – Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Bakałarzewie i próba przygotowania oferty kulturalnej dla osób z grupy wiekowej która przesiaduje w rejonie wiaty.

LISTOPAD 2020 – Zwiększenie nadzoru przez dzielnicowego, skierowanie w rejon służb WPI celem oddziaływania prewencyjnego oraz wspólne patrole ze Strażą Graniczną.

GRUDZIEŃ 2020 - STYCZEŃ 2021 - Podczas odwiedzin posesyjnych informowanie mieszkańców rejonu o sposobach zgłaszania problemów, propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń. Podsumowanie efektów podjętych działań oraz analiza stanu faktycznego w miejscach objętych działaniami priorytetowymi.


 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • WPI KMP w Suwałkach- wspólne patrole
 • Dzielnicowi Posterunku Policji w Bakałarzewie – wspólne patrole
 •  Straż Graniczna Rutce Tartak – wspólne patrole
 • Urząd Gminy w Bakałarzewie – spotkania informacyjne
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bakałarzewie – spotkanie i wspólne działania zachęcające do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym gminy Bakałarzewo
 • Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Bakałarzewie – spotkania i organizowanie działań związanych z profilaktyką przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu.

 

 

Pokój i telefon telefon 47 714 17 52 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Gębalówka, Karasiewo, Konopki, Kotowina, Nieszki, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Nowa Wieś, Nowy Dwór, Płociczno, Podwólczanka, Sadłowina, Wólka, Wólka Folwark, Orłowo, Zajączkowo

 Bakałarzewo ulice: Młyńska, Kozia, Filipowska, Kolonie, Osiedle Północ, Zygmunta Starego, Pankiewiczów

 


Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.