Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Data publikacji 02.10.2017

Suwalska Policja przeprowadziła akcję „bądź kolegą, nie dokuczaj” – w ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy

Suwalska Policja w dniu dzisiejszym realizuje szereg spotkań z młodzieżą szkolną w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy.  Profilaktycy oraz policjanci spotykają się z młodzieżą szkół podstawowych,  klas IV – VII, aby porozmawiać o zjawisku przemocy i agresji szkolnej. W spotkaniach uczestniczą też pedagodzy szkolni oraz przedstawiciele kadry pedagogicznej. Zajęcia prowadzone metodą warsztatu, dyskusji, burzy mózgów oparte są na wzbudzeniu empatii i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w mikrospołeczności, jaką jest klasa szkolna. Uczniowie dowiedzieli się również o konsekwencjach prawnych za stosowanie przemocy i innych zachowań agresywnych.  Wspólnie budowali system pomocy osobom doświadczającym przemocy i zachowań agresywnych, opierający się o wsparcie osób dorosłych. Dyskusje kończyły się ogólną maksymą „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”, której stosowanie w szkole i poza nią pozwoli na bezpieczne i satysfakcjonujące budowanie relacji.

Praca w Policji