Suwalscy policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Suwalscy policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 15.01.2018

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu suwalskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w 2017 roku. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się dzisiaj roczna odprawa służbowa, w której uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Suwałkach młodszy inspektor Adam Miezianko, który omówił stan bezpieczeństwa w powiecie suwalskim, a także efekty pracy funkcjonariuszy w 2017 roku. Jak wynikało z przedstawionych danych o 218 spadła liczba przestępstw ogółem i zwiększył się wskaźnik ich wykrywalności do poziomu ponad 75 %. Jeśli chodzi o liczbę przestępstw kryminalnych w minionym roku, to była ona niższa o 186 niż w roku 2016, a ich wykrywalność wzrosła o niemalże 15%. Podczas wystąpienia, szef suwalskich policjantów podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem, w celu podnoszenia bezpieczeństwa obywateli. Z platformy tej efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie policjanci.

Z kolei Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz zwrócił uwagę na spadek ogólnej liczby przestępstw w województwie podlaskim w korelacji z uzyskanymi wynikami w powiecie suwalskim. Pogratulował suwalskim policjantom osiągniętych wyników.

Odprawę podsumował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który podziękował suwalskim policjantom za ich efektywną służbę oraz omówił znaczenie programu modernizacji służb mundurowych, na który to zostało przeznaczone ponad 9,2 mld złotych z budżetu Państwa. Pan Minister zaznaczył również, że od lat nie było tak dużego zaufania społeczeństwa do Policji, jak obecnie.

Poza policjantami i pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach oraz mediów.