„Mam wybór… wybieram rozsądek” - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mam wybór… wybieram rozsądek”

Data publikacji 18.05.2018

O prawnych, medycznych i psychologicznych aspektach używania środków psychoaktywnych rozmawiali z uczniami Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach przedstawiciele Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Straży Granicznej.

Wczoraj, odbyło się kolejne spotkanie, w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Głównym tematem prelekcji była profilaktyka uzależnień. Prelegentami spotkania, obok policjantów z suwalskiej jednostki Policji oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, byli również przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach, a także Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak. Jeśli chodzi o policjantów, to w głównej mierze omówili oni aspekty prawne związane z problematyką uzależnień, jednocześnie wyjaśniając odbiorcom spotkania, czym jest "demoralizacja", "nieletni" oraz "czyn karalny". Funkcjonariusze przedstawili również uczniom alternatywne formy spędzania wolnego czasu bez narażania się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Spotkanie cieszyło się dość dużym zainteresowaniem wśród jego odbiorców. Tego rodzaju prelekcje będa kontynuowane w przyszłości.