Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na drogach powiatu suwalskiego

Data publikacji 01.02.2019

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach dbają o poprawę bezpieczeństwa pieszych. To właśnie ci użytkownicy dróg ponoszą najtragiczniejsze skutki wypadków. W ostatnich dniach mundurowi koncentrowali swoją uwagę na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec pieszych oraz pieszych, popełniających wykroczenia w ruchu drogowym.

Suwalscy policjanci, dbając o poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwracają uwagę na miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez jezdnię o dużym natężeniu ruchu lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Bacznie przyglądają się kierującym pojazdami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego wobec pieszych. Dyscyplinują też pieszych, zwłaszcza pod kątem prawidłowego poruszania się po drodze i właściwego przekraczania jezdni. Niestety tylko w ostatnich trzech dniach stycznia mundurowi ujawnili 37 wykroczeń w rejonie przejść dla pieszych. Przewinienia pieszych polegały przeważnie na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej, czy też braku elementów odblaskowych o zmierzchu, poza terenem zabudowanym. Kierujących z kolei na jeździe po chodniku, czy też wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych lub nie ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu dla pieszych.

Warto przypomnieć, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, obowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Powinien wyostrzyć uwagę i dostosować zachowanie do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Ponadto musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Z ogólnopolskich danych wynika, że wypadki z udziałem pieszych powodują przede wszystkim kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród pieszych odnotowuje się w zdarzeniach, których byli oni sprawcami. Stąd też Policja systematycznie apeluje, aby piesi uważali na drodze. W przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie bardziej zagrożone, niż kierującego pojazdem. Zawsze należy być ostrożnym przechodząc przez jezdnię, nawet na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Wkraczając na jezdnię, zwłaszcza w obecnie panujących trudnych warunkach drogowych, upewnijmy się, że nadjeżdżający pojazd zwalnia.

Mundurowi zachęcają pieszych do noszenia elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.

Przypominamy, że bezpieczeństwo pieszych na drodze znacząco poprawia noszenie elementów odblaskowych!