Święto Policji w Suwałkach - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Święto Policji w Suwałkach

Data publikacji 20.07.2020

Suwalscy policjanci uczcili dzisiaj swoje święto. Uroczystej zbiórce z okazji obchodów 101. rocznicy powstania Policji Państwowej przewodził Komendant Miejski Policji w Suwałkach podinspektor Bartosz Lorenc. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Były gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia suwalscy policjanci obchodzili dzisiaj uroczystość 101-lecia formacji. Uroczysta zbiórka odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Po niej zgromadzeni uczestniczyli we Mszy Świętej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Suwałkach, celebrowanej przez kapelana suwalskich policjantów.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz policjantów, pracowników Policji i rodzin ślubujących funkcjonariuszy.

Na wstępie dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Miejskiemu Policji w Suwałkach o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki.

Następnie gospodarz uroczystości podinspektor Bartosz Lorenc przywitał przybyłych na święto gości. Szef suwalskich policjantów, podczas swojego wystąpienia, podkreślił, że kieruje grupą profesjonalistów. Życzył wszystkim mundurowym tylu samu powrotów, co wyjść do służby.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało 77 mundurowych, którym akty mianowania wręczył Komendant Miejski Policji w Suwałkach.

W dalszej kolejności odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy przyjętych do służby w suwalskiej jednostce Policji. Rotę ślubowania na Sztandar od policjantów przyjął Komendant Miejski Policji w Suwałkach. Słowa roty wypowiedziało trzech policjantów, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Funkcjonariusze ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Zanim jednak młodzi adepci suwalskiej Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, czeka ich rozpoczynające się już w wkrótce kilkumiesięczne szkolenie w jednej z policyjnych szkół. Nowo przyjęci do służby mundurowi tradycyjnie mogli też dzisiaj liczyć na gratulacje i uściski od swoich przybyłych bliskich i przyjaciół.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Były życzenia i gratulacje.

Gratulując wyróżnionym awansów i odznaczeń Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński podziękował policjantom za ich profesjonalną służbę, sumienność i trud, jaki wkładają w realizację zadań służbowych, dzięki czemu Polacy czują się bezpieczni.

Z kolei Starosta Suwalski Pan Witold Kowalewski skierował do świętujących funkcjonariuszy wyrazy wdzięczności oraz uznania za zaangażowanie i wysiłek wkładany w realizację zadań służbowych.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk Pan Łukasz Kurzyna podziękował za trud i ryzyko, jakie na co dzień ponoszą policjanci. Podkreślił rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Dodał, że pomimo nowych obowiązków, które realizowali mundurowi, byli oni zawsze tam, gdzie ich potrzebowano i oczekiwano.

Przemawiający podkreślali, że to ważny dzień dla policjantów, którzy każdego dnia pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa. Goście podziękowali funkcjonariuszom za trud oraz poświęcenie w ich codziennej służbie.

Wszystkim policjantom naszej jednostki, a w szczególności awansowanym, życzymy wytrwałości w służbie i dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach składa meldunek Komendantowi Miejskiemu Policji w Suwałkach
 • Poczet sztandarowy
 • Komendant Miejski Policji w Suwałkach wita zgromadzonych
 • Komendant Miejski Policji w Suwałkach wręcza akty mianowania
 • Komendant Miejski Policji w Suwałkach wręcza akty mianowania
 • Komendant wręcza akt nominowania policjantowi
 • Policjant trzyma akt mianowania
 • Komendant wręcza akt nominowania Policjantowi
 • Policjant z pocztu sztandarowego
 • Poczet sztandarowy
 • Policjanci składają ślubowanie
 • Policjanci składają ślubowanie na sztandar Policji
 • Komendant Miejski Policji w Suwałkach gratuluje nowym policjantom
 • Poseł na Sejm RP przemawia na uroczystości
 • Starosta Suwalski
 • Starosta wręcza bukiet kwiatów policjantce
 • Nowo przyjęci Policjanci oraz Sztandar Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
 • Przemawia Zastępca Prezydenta Miasta
 • Przemawia kapelan suwalskich policjantów
 • Meldunek na zakończenie
 • Zdjęcie zbiorowe po uroczystości
 • Rodziny młodych policjantów
 • Rodziny młodych policjantów
 • Młodzi policjanci
 • Policjanci na mszy w kościele
 • Policjantka podczas czytania Słowa Bożego
 • Uroczystości w kościele
 • Uroczystości w kościele
 • Sztandar