Konkurs ,,Bezpieczne ferie zimowe 2021" - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Konkurs ,,Bezpieczne ferie zimowe 2021"

Data publikacji 09.12.2020

Komenda Miejska Policji w Suwałkach ogłasza konkurs plastyczny ,,BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2021". Zapraszamy przedszkolaków i uczniów klas I-III do tworzenia prac plastycznych, przedstawiających bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. Zdjęcie wykonanej pracy konkursowej należy wysłać mailowo do dnia 13 stycznia 2021 roku.

Praca konkursowa  powinna być wykonana dowolną techniką, na przykład: farbami, kredkami, mazakami, grafiką komputerową. Temat pracy plastycznej ma nawiązywać do tego w jaki sposów uczestnik spędza bezpiecznie wolny czas zimowy, podczas zabaw na śniegu z daleka od dróg i zbiorników wodnych.

Projekt zgłoszony do konkursu zostanie oceniony przez komisję konkursową. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. Prace konkursowe wraz z załącznikiem dostępnym na stronie internetowej http://suwalki.policja.gov.pl/ należy przesłać na adres: anna.niewiadomska@suwalki.bk.policja.gov.pl do dnia 13 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu „Bezpieczne ferie zimowe 2021”, znajdującym się na stronie http://suwalki.policja.gov.pl/. Koordynatorem konkursu z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach jest mgr Anna Niewiadomska Specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii, Wydział Prewencji telefon 47 714 1452.