Przemoc w rodzinie - Inne - KMP Suwałki

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,wolności, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Cechy charakteryzujące przemoc w rodzinie:

 • intencjonalność– zamierzone, nieprzypadkowe działanie sprawcy mające na celupodporządkowanie i kontrolowanie ofiary
 • asymetriasił – występująca nierówność sił na korzyść osoby stosującej przemoc, którąwykorzystuje by naruszyć podstawowe prawa ofiary ( np. prawo do nietykalnościfizycznej, godności czy też szacunku; narażenie zdrowia czy życia ofiary)
 • ofiara doznaje cierpienia i bólu ze strony sprawcy

Lokalne instytucje udzielające specjalistycznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc :

 • specjalistyczne wsparcie dla osóbdoświadczających przemocy
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży będącejświadkami/ofiarami przemocy
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dlaosób stosujących przemoc
 1. Parafia Rzymskokatolickap.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Centrum Interwencji Kryzysowej – prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.  ul. Kościuszki 58,16-400 Suwałki 
 2. Fundacja EGO – indywidualna terapia psychologiczno-terapeutyczna. ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel. 535 032 190
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach –  program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, program psychologiczno-terapeutyczny ul. Filipowska 20 B, 16-400 Suwałki, tel. 87 562-89-70
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Suwałkach – programy korekcyjno-edukacyjne oduczania przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne dla dorosłych i młodzieży, konsultacje dla małżeństw, warsztaty edukacyjne dla rodziców i młodzieży.   ul. Świerkowa 60,16-400 Suwałki, tel. 87 565 92 82
 5.  Komenda Miejska Policjiw Suwałkach (Suwałki, ul. Pułaskiego 26, tel. 997, 112, 87 5641467, 875641452,87 5641548 )
  Posterunek Policji w Filipowie (16-424 Filipów,  ul. Wólczańska 2,tel. 87 564 18 11)
  Posterunek Policji w Rutce Tartak (16-406 Rutka -Tartak,ul. 3-go Maja 3, tel. 87 564 18 12)

  Posterunek Policji w Bakałarzewie (16-423 Bakałarzewo,ul. Rynek 12, tel. 87 564 17 50)

Instytucje udzielające specjalistycznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121

pogotowie@niebieskalinia.pl

(+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

22 823-96-64 (faks)

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

http://www.niebieskalinia.pl