Rozmowy o bezpieczeństwie w Bakałarzewie - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmowy o bezpieczeństwie w Bakałarzewie

Data publikacji 25.11.2017

W Gminnym Ośrodku Kultury w Bakałarzewie odbyła się lokalna debata społeczna, dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców gmin Bakałarzewo i Raczki po reaktywacji posterunku policji. Komendant Miejski Policji w Suwałkach przedstawił efekty działalności podległej mu jednostki oraz zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przybliżył też program „Dzielnicowy bliżej nas”. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrazili zadowolenie z faktu odtworzenia w Bakałarzewie posterunku.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, na czele z Komendantem - młodszym inspektorem Adamem Miezianko, spotkali się dziś z mieszkańcami gmin Bakałarzewo i Raczki, aby porozmawiać o bezpieczeństwie na terenie działania Posterunku Policji w Bakałarzewie.

Komendant przedstawił między innymi efekty działalności Posterunku Policji w Bakałarzewie po reaktywacji, diagnozę i weryfikację zagrożeń wskazywanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie jego działania, oraz zaproponował mechanizmy ich eliminowania. W wystąpieniu młodszego inspektora Adama Miezianko nie zabrakło też informacji dotyczących służby dzielnicowego oraz zadań zawartych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych instytucji, działających na rzecz bezpieczeństwa oraz mieszkańcy gminy Bakałarzewo i Raczki.

Swoją obecnością zaszczycił zebranych między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Pan Minister w swoim wystąpieniu podkreślił między innymi, jak ważne były reaktywacje wcześniej zlikwidowanych posterunków Policji dla społeczności lokalnej, także w Bakałarzewie i Raczkach. Zaznaczył, że policjanci muszą być tam, gdzie toczy się codzienne życie ludzi, by znać problemy i zagrożenia dotyczące danej społeczności, trafnie je diagnozować i skutecznie eliminować. Podkreślił również ogromną rolę dzielnicowych. Pan Minister przypomniał także, jak ważnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której wszyscy Polacy mogą aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa.

W części dotyczącej dyskusji, głos zabrali przybyli na spotkanie mieszkańcy. Zgłaszali oni między innymi swoje spostrzeżenia i propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie ich gmin oraz sugestie związane z działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Uczestnicy spotkania podziękowali za podjęte decyzje w związku z odtworzeniem Posterunku Policji w Bakałarzewie. Zgodnie zauważali, że stała obecność umundurowanych policjantów oraz ich dostępność, korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Podkreślali dobrze układającą się współpracę z całą kadrą posterunku. Wyrazili również zapotrzebowanie na reaktywację Posterunku Policji w Raczkach.

Z myślą o uczestnikach debaty suwalscy policjanci przygotowali stoisko profilaktyczne, przy którym rozmawiali z mieszkańcami gmin o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Przybliżyli zainteresowanym wiedzę z zakresu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. Omówili także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym obowiązku korzystania z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmierzchu.

Spotkanie było też doskonałą okazją do tego, aby zaproponować młodym ludziom wstąpienie w szeregi Policji.

Posterunek Policji w Bakałarzewie uroczyście otwarto 6 czerwca 2016 roku. W uroczystości uczestniczyli wtedy: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Pan nadinspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz, Kapelan Policji Ksiądz Prałat major Krzysztof Kaczyński, przedstawiciele samorządu z powiatu suwalskiego, a także komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa podlaskiego, przedstawiciele prokuratury, Urzędu Celnego, Państwowej Straży Pożarnej, Aresztu Śledczego, wojska, Straży Granicznej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, WORD-u, inni zaproszeni goście oraz przedstawiciele mediów. Uroczystość uświetniły sztandary Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Zespołu Szkół w Bakałarzewie, Koła Łowieckiego "Szarak" i Koła Łowieckiego "Lis". Sztandarom towarzyszył pododdział honorowy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.