„Nie ufaj bezGRANICznie” - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie ufaj bezGRANICznie”

Data publikacji 16.05.2018

Przedstawiciele suwalskiej Policji, wspólnie z funkcjonariuszami SG z Rutki-Tartak, zorganizowali kolejną lekcję profilaktyki, aby porozmawiać z młodzieżą o zjawisku handlu ludźmi i sposobach przeciwdziałania takim procederom.

Profilaktycy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, wspólnie z funkcjonariuszami SG w Rutce-Tartak, odwiedzili młodzież z Zespołu Szkół Technicznych  w Suwałkach.
Podczas dzisiejszego spotkania, w ramach działań „Nie ufaj bezGRANICznie”, rozmawiano z młodymi ludźmi o zjawisku handlu ludźmi. W trakcie prelekcji młodzież dowiedziała się, że handel ludźmi jest trzecim najbardziej dochodowym - po handlu bronią i narkotykami – przestępstwem. Przedstawiciel Policji wytłumaczył słuchaczom na czym polega ta zbrodnia i omówił poszczególne rodzaje procederu, tj. pracę przymusową, wykorzystywanie do żebractwa, do prostytucji, do popełniania przestępstw. Młodzi ludzie dowiedzieli się także na co powinni zwrócić uwagę zanim zdecydują się wyjechać do pracy za granicę.
Podkreślono, że przed takim wyjazdem przede wszystkim warto:

  • sprawdzić jakie są możliwości uzyskania pomocy na miejscu, czy działają konsulaty lub inne polskie placówki?
  • zastanowić się, czy mają tam znajomych, daleką rodzinę. Zebrać adresy, uprzedzić przed wyjazdem, że jadą do ich kraju.
  • podać bliskim dane kontaktowe osób, z którymi wyjeżdżają i będą pracować, dane pracodawcy oraz adres, pod którym będą przebywać.
  • bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktować się z bliskimi i przekazać im informacje o swojej sytuacji. Zawsze informować ich o zmianie pracy lub miejsca zamieszkania.
  • umówić się, jak często będą się z nimi kontaktowa. Ustalić hasło, którym posłużą się w sytuacji,zagrożenia.zabrać z sobą adresy, numery telefonów i e-maile: do rodziny i bliskich, ambasady, konsulatu RP oraz innych instytucji pomocowych, działających w kraju, do którego się wybierają
  • zabrać z sobą telefon komórkowy z aktywnym roamingiem i zdjętym simlockiem, aby móc używać miejscowej karty.
  • wydrukować mapę miasta lub regionu, do którego się wybierają, zabrać słownik i rozmówki.
  • przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na powrót do domu lub przetrwanie w czasie poszukiwania innej pracy, gdyby okazało się, że trafili do nieodpowiedniego miejsca.

Policyjny profilaktyk podkreślił, że aby zniwelować możliwość stania się ofiarą handlu ludźmi warto podejmować tylko legalną pracę za granicą i korzystać z usług profesjonalnych pośredników. Korzystając choćby z internetu można poznać opinie innych osób, które korzystały z ich usług, sprawdzić, czy pośrednik ma podpisaną umowę z pracodawcą i czy kierował już ludzi do pracy za granicą. Listę certyfikowanych pośredników można znaleźć na stronie www.kraz.praca.gov.pl.
Podczas spotkania zwrócono uczniom uwagę, aby młodzi ludzie nie korzystali z ogłoszeń, gdzie podano tylko telefon, a firma nie ma stałej siedziby. Przypomniano także, że agencja pośrednictwa pracy nie może pobierać opłat za znalezienie pracy. Podkreślono, że dowód wpłaty na konto pośrednika nie daje żadnych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty za fikcyjne usługi. Przy podejmowaniu pracy przez pośrednika można od niego zażądać, aby przekazał warunki zatrudnienia, a także adres i telefon przyszłego pracodawcy. Można wówczas skontaktować się z nim, sprawdzić, czy w ogóle istnieje i czy oferuje warunki wskazane przez pośrednika. Zwrócono także uwagę, aby upewnić się, że umowa jest sporządzona na piśmie w języku, który dana osoba rozumie i że zawiera wszystkie niezbędne elementy.
Głównym celem wizyty było zapoznanie młodzieży z formami handlu ludźmi i uświadomienie niebezpieczeństw czyhających na osoby wyjeżdżające do pracy za granicą, a także przekazanie jak uniknąć tych zagrożeń oraz jak reagować w przypadku ich stwierdzenia, gdzie można udać się w razie kłopotów. Prelegenci podkreślali, że najskuteczniejszą profilaktyką jest wzmożona czujność i posiadanie wiedzy na temat zagrożeń. Warto także przed wyjazdem skontaktować się z instytucją, w której można dowiedzieć się, w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo za granicą.
Temat zajęć cieszył się dużym zainteresowaniem.
Mamy nadzieję, że dzięki takim lekcjom profilaktycznym zmniejszymy statystyki wykorzystywanych za granicą osób.
Kolejne spotkania z młodymi ludźmi z suwalskich szkół już wkrótce.
Kontakt do instytucji i organizacji zajmujących się problematyką handlu oraz udzielaniem pomocy ofiarom:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Wydział do Walki z Handlem Ludźmi, Biuro służby Kryminalnej
handelludzmibsk@policja.gov.pl
FUNDACJA PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI I NIEWOLNICTWU „LA STRADA”
www.strada.org.pl
tel. zaufania 22 / 628 99 99