Bezpieczne ferie na Suwalszczyźnie - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie na Suwalszczyźnie

Data publikacji 14.01.2019

Profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w trosce o bezpieczeństwo, w trakcie zbliżających się ferii zimowych, odwiedzają uczniów na terenie miasta i powiatu suwalskiego. Podczas spotkań rozmawiają z młodymi ludźmi na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego wypoczynku.

Ferie zimowe, to przede wszystkim czas wypoczynku, beztroskich zabaw w domu i na świeżym powietrzu oraz różnego rodzaju wyjazdów na zimowiska, ale też związane z tym zagrożenia.

W ubiegłym tygodniu policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Przebrodzie.

Podczas zajęć prelegenci rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Utrwalono słuchaczom znajomość numerów telefonów do służb ratowniczych i zasady ich zawiadamiania.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w czasie spotkania były zagrożenia w Internecie. Często się bowiem zdarza, że młodzi ludzie, nie mając pomysłu na spędzenie wolnego czasu, przez wiele godzin przebywają w sieci. Podkreślono, że internet, mimo wielu zalet, niesie również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość).

Starszym słuchaczom przypomniano, że za wszelkie zachowania niezgodne z prawem ponosi się odpowiedzialność prawną już po ukończeniu 13 roku życia. W trakcie wizyty wyjaśniono nastolatkom, co to jest czyn karalny, kto to jest „nieletni” oraz omówiono zjawisko demoralizacji i jakie są jej przejawy. Rozmawiano z młodymi ludźmi o tym, gdzie kończą się granice żartów, a zaczyna się przemoc rówieśnicza. 

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

Działania będą kontynuowane do końca zimowego wypoczynku.

Wspólnie zadbajmy, aby zbliżające się ferie były udane i bezpieczne.