KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko

 aspirant sztabowy Bogdan Jabłoński      Kierownik  Rewiru

 

pokój 229
telefon 47 714 1467

e-mail: bogdan.jablonski@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko aspirant sztabowy Hubert Konopko

Rejon I
telefon 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

   

pokój  207


telefon: 47 714 14 71   

                                         

ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie, przy ul. 11 Listopada 1, 1A, 3, 11 w okolicach bloków w strefie zamieszkania w rejonie służbowym nr 1 w porze wieczorowo – nocnej we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

10.02.2023 r. do 09.08.2023 r.

Zaplanowane działania:

-luty 2023 r - marzec 2023r. Sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. 11 Listopada 1, 1A, 3, 11

- kwiecień 2023 r - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

-luty 2023 r - sierpień 2023 r Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

- maj 2023 r - spotkanie z administratorami Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A

luty 2023r - sierpień 2023 r - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawniania osób popełniających wykroczenia lub przestępstwa.

- sierpień 2023 r - analiza podjętych działań, ocena realizacji.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – przekazanie informacji mieszkańcom pobliskich bloków.

Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

 

     

Imię i Nazwisko  starszy sierżant Przemysław Łostowski

Rejon II
telefon 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

 

   pokój  227
 telefon: 47 714 14 77
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa, Księdza Stanisława Szczęsnowicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie w rejonie osiedla przy ul. Witosa 4A w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

28.01.2023 r. do 28.07.2023 r.

Zaplanowane działania:

- luty 2023 r. - Sporządzenie KZD, spotkanie z administratorem budynku – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach,

- marzec 2023 r. - rozmowy z pracownikami sklepu monopolowego Elita zlokalizowanego przy ul. Reja 80, informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ),

- kwiecień, maj 2023 - Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle",

- czerwiec, 2023 r. - Przeprowadzenie rozmów z osobami mieszkającymi w rejonie sklepu monopolowego Elita zlokalizowanego przy ul. Reja 80 celem poinformowania ich o zagrożeniach, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską,

- styczeń - lipiec 2023 - Kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowym z przyległego rejonu,

- lipiec 2023 - Podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem,

- wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego podejmowane raz w miesiącu,

- zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie,

- działania podejmowane wspólnie z ZBM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej,
 • informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów,
 • kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe,
 • wystąpienie do administratora osiedla o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, zainstalowania w rejonie sklepu dodatkowego monitoringu,
 • ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia,
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle",
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie,
 • strona internetowa KMP Suwałki.
     

Imię i Nazwisko starszy sierżant Patryk Panczenko Rejon III
telefon 885 997 243
e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  207
 telefon 47 714 14 71
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu monopolowego „Elita” przy ul. Reja 80 w godzinach popołudniowych oraz wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia. Skutkiem spożywania alkoholu w opisanym miejscu jest zakłócanie ładu i porządku oraz zaśmiecanie rejonu wokół sklepu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 14.12.2022 r. do 14.06.2023 r.

Zaplanowane działania:

- Grudzień 2022 r. - sporządzenie KZD, spotkanie z administratorem budynku – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach,

- Styczeń 2023 r. - rozmowy z pracownikami sklepu Żabka zlokalizowanego przy ul. Paca 5C, informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ),

- Luty, Marzec 2023 - kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle",

- Kwiecień,Maj 2023 r. - przeprowadzenie rozmów z osobami mieszkającymi w pobliżu sklepu Żabka przy ul. Paca celem poinformowania ich o zagrożeniach, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską,

- Czerwiec 2023 - podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem,

- Grudzień - Czerwiec 2023 - kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowym z przyległego rejonu,

- wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego podejmowane raz w miesiącu,

- zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie,

- działania podejmowane wspólnie z ZBM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów.
 • kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe.wWystąpienie do administratora osiedla o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, zainstalowania w rejonie sklepu dodatkowego monitoringu .
 • ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
 • Strona internetowa KMP Suwałki
     

Imię i Nazwisko starszy sierżant  Gintautas Ogórkis

Rejon IV
telefon 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 227
 telefon: 47 714 14 77
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją przy i na placu zabaw w rejonie parku przy ul Andersa całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, informacje własne oraz zgłoszenia wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.3.2023 r. do 31.08.2023 r.

Zaplanowane działania:

*marzec 2023 - porządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego do dnia 31.08.2023

* kwiecień 2023 - wystąpienie do PGK o o sprzątanie wskazanego miejsca.

*kwiecień-maj 2023 - przeprowadzenie rozmów z dyrekcją przedszkola nr 8 celem informowania o zagrożeniu i toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzone zakłócenia ładu i porządku.

*marzec-kwiecień 2023 – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami celem informowanie o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócania ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

*marzec-sierpień 2023 – kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań „Bezpieczne Osiedle” oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów

*marzec-sierpień 2023 – nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z miejską Komisja
*kwiecień-marzec 2023 – spotkania ze społeczeństwem w SSM

*czerwiec-lipiec 2023 – przycięcie drzewostanu sąsiadującego z placem zabaw

* sierpień 2023 – podsumowanie i zakończenie działań

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Suwalska Straż Miejska – działania w ramach „Bezpieczne Osiedle”

MKRPA Suwałki – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie

PGK Suwałki – sprzątanie wskazanego miejsca zagrożonego

Przedszkole nr 8 – informowanie o stwierdzonych naruszeniach porządku w zagrożonym rejonie

SMM – informowanie o naruszeniach porządku, informowanie mieszkańców o zagrożeniu

     

Imię i Nazwisko  starszy sierżant Anita Wysocka

Rejon V
telefon 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  216


 telefon: 47 714 1318

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego, Wyszyńskiego, Rodzinne Ogródki Działkowe Jaćwing i Malinka, RTM. Witolda Pileckiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepu spożywczego „U Szwagra” znajdującego się w Suwałkach przy ul. Ogińskiego 5, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 1 lutego 2023 roku do 31 lipca 2023 roku.

Zaplanowane działania:

Luty 2023 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami bloków przy ul. Ogińskiego i ul. Nowomiejskiej, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.

Marzec - lipiec 2023 – propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI i Straży Miejskiej w Suwałkach, wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o częstsze sprzątanie oraz wyposażenie w dodatkowe pojemniki na odpady tego terenu, a także kamery monitoringu.

Kwiecień - czerwiec 2023 – rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP.

Luty – Lipiec – 2023 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Lipiec 2023 – spotkania z mieszkańcami bloków ul. Młynarskiego i ul. Nowomiejskiej, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu bądź zaśmiecania.

     

Imię i Nazwisko

starszy sierżant Karolina Aneta Golubiewska

Rejon VI
telefon 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  221


telefon 47 714 14 72                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie: Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu „Chorten” przy ul. Akacjowej 2 w Suwałach w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu: Informacje od mieszkańców, rozpoznanie własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

          od 1.01. 2023 r. do 30.06.2023 r.

Zaplanowane działania:

Styczeń 2023 – sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami, spotkanie z właścicielem opisanego sklepu spożywczego, spotkanie z mieszkańcami w/w ulicy, zamieszczenie informacji na stronie internetowej KMP Suwałki o planowanym przedsięwzięciu.

Luty- Marzec 2023- propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI.

Kwiecień 2023 – kontrola rejonu ul. Akacjowej 2, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach

Maj- Czerwiec 2023 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu, podsumowanie działań.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń,

- Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie obchodu

- kontrola wskazanego rejonu przez funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego

- MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

   
     

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Marek Roziewski

Rejon VII
telefon 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208


telefon: 47 714 14  68             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie boiska „Orlik” przy ul. Hamerszmita 11 w Suwałkach w rejonie służbowym nr VII w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00 - 4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Zaplanowane działania:

 • Luty 2023r. -sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Luty 2023r- zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Marzec 2023r. - Poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach oraz wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Maj 2023r. - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Kwiecień 2023r.- kontakt z Dyrektorami Szkół sąsiadujących z miejscem planu priorytetowego celem poinformowania o podjętych działaniach.

 • w okresie od lutego 2023r. do lipca 2023r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 14:00 do 22:00 co drugi dzień.

 • Lipiec 2023r- podsumowanie działań, zakończenie Planu Priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

 • Współpraca z dyrekcją SP nr 9

 

     

Imię i Nazwisko

 młodszy aspirant  Mariusz Różański

Rejon VIII
telefon 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

 

pokój  206


telefon: 47 714 14 75      

ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego, Suzina, Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ul. Korczaka 5, 12, Dwernickiego 8, 8A oraz Noniewicza 48 w rejonie bloków, bram przechodnich, parkingu oraz chodnika w rejonie służbowym nr VIII w porze wieczorowej w godzinach 16:00 - 00:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r.

Zaplanowane działania:

 • Od kwietnia 2023r. do września 2023r. - Ssporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.
 • Maj 2023r. oraz Sierpień 2023r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku ul. Korczaka 5,12 Dwernickiego 8,8A oraz Noniewicza 48 celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską.

 • Kwiecień 2023r oraz Wrzesień 2023 r.- spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • Od kwietnia 2023r. Do września 2023 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Działania podejmowane wspólnie z SSM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach..

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

- Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

- Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

- Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową

- Wystąpienie do SSM z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników

- Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

     

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Grzegorz Prusiński

Rejon IX
telefon 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

 

pokój  206  

 
telefon 47 714 14 75       

ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie budynków 10, 11, 14, 15 oraz 16 na ul. Osiedle II w Suwałkach w rejonie służbowym nr IX w godzinach 6:00-22:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz liczne informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2023 r. - sporządzenie KZD, celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Styczeń 2023 r. - zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Luty 2023 r. - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie nieprawidłowego parkowania.

 • Marzec 2023 r. - spotkanie z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • w okresie od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 14:00 do 22:00 co drugi dzień.

 • działania podejmowane wspólnie z ZBM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • Czerwiec 2023 r. - podsumowanie działań, zakończenie Planu Priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów.

 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe.

 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych

 • Wystąpienie do ZBM o o wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.

 

 

     

Imię i Nazwisko sierżant Patryk Krajewski

Rejon X
telefon 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl