PP w Bakałarzewie

PP w Bakałarzewie

Posterunek Policji w Bakałarzewie
16-423 Bakałarzewo
ul. Rynek 12

Imię i Nazwisko  aspirant sztabowy  Dariusz Kalinowski

telefon 885 997 103

e-mail:dariusz.kalinowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 17 50

 Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek  10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko starszy sierżant Grzegorz Lorek Rejon XVIII
telefon 885 997 250

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Niedostosowanie się do znaku B-18 ograniczenia tonażu do 8 ton przez pojazdy ciężarowe w miejscowości Matłak na drodze powiatowej nr 1109B.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje uzyskane od mieszkańców w trakcie rozmów profilaktycznych i odwiedzin posesyjnych oraz informacja naniesiona na Krajową Mapę Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 28.01.2024 r. do 27.07.2024 r.

Zaplanowane działania:

Styczeń 2023 – Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Matłak w szczególności z mieszkańcami mieszkającymi w pobliżu mostu o nośności do 8 ton.

Luty 2023 – Sporządzenie KZD, spotkania z mieszkańcami oraz odwiedziny posesyjne, na których tematem rozmów będzie poruszana problematyka powyższego zagadnienia. Zintensyfikowanie kontroli we wskazanym rejonie poprzez policjantów z PP Bakałarzewo.

Marzec 2023 – Działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu oraz funkcjonariuszami PP Raczki oraz PP Filipów. Spotkanie informacyjne z pracownikami Urzędu Gminy w Bakałarzewie.

Kwiecień 2023 – Wzmożone kontrole we wskazanym rejonie przez Funkcjonariuszy PP w Bakałarzewie.

Maj 2023 – Zwiększenie nadzoru przez dzielnicowego, skierowanie w rejon służb patrolowych z PP Bakałarzewo celem oddziaływania prewencyjnego oraz wspólne patrole z funkcjonariuszami PP Filipów oraz PP Raczki.

Czerwiec 2023 – Lipiec 2023 - Podczas odwiedzin posesyjnych informowanie mieszkańców rejonu o sposobach zgłaszania problemów oraz propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń. Podsumowanie efektów podjętych działań oraz analiza stanu faktycznego w miejscach objętych działaniami priorytetowymi.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • PP Filipów - wspólne patrole
  • Dzielnicowi Posterunku Policji w Bakałarzewie – wspólne patrole
  • PP Raczki – wspólne patrole
  • Urząd Gminy w Bakałarzewie – spotkania informacyjne.
Pokój i telefon telefon 47 714 17 53 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Matłak, Aleksandrowo, Góra, Klonowa Góra, Maryna, Skazdub Nowy, Skazdub Stary, Zdręby, Podgórze, Słupie, Chmielówka Stara, Suchorzec, Zajączkowo Folwark, Kamionka Poprzeczna, Malinówka, Sokołowo.

 Bakałarzewo ulice:  Rynek, Rzemieślnicza, Suwalska, Polna, Lipowa, Leśna, Krzywa, Klonowa, Kamieńska, Jeziorna, Akacjowa, Kwiatowa, Kamińskiego, Świerkowa


Imię i Nazwisko starszy sierżant Krzysztof Brogowski Rejon XXVI
telefon 505 320 030

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu w rejonie osiedla bloków mieszkalnych w m. Bakałarzewo, ul. Osiedle Północ od poniedziałku do niedzieli w godzinach 07:00-00:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów od mieszkańców w trakcie rozmów profilaktycznych i odwiedzin posesyjnych oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Okres obowiązywania planu:

22.01.2024 r. do 21.07.2024 r.

Zaplanowane działania:

STYCZEŃ 2024 – Luty 2024 Sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami miejscowości Bakałarzewo w szczególności z mieszkańcami mieszkającymi w pobliżu ww. osiedla bloków mieszkalnych. Zbieranie informacji kto we wskazanym rejonie przebywa i z jakich środowisk pochodzą osoby spożywające tam alkohol. Spotkania z mieszkańcami oraz odwiedziny posesyjne na, których tematem rozmów będzie poruszana problematyka powyższego zagadnienia. Zintensyfikowanie kontroli we wskazanym rejonie poprzez policjantów z PP Bakałarzewo.

MARZEC 2024 – Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Bakałarzewie i próba przygotowania oferty kulturalnej dla osób z grupy wiekowej, która przebywa w tym rejonie.

KWIECIEŃ 2024 – Działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu oraz funkcjonariuszami PP Raczki. Spotkanie informacyjne z pracownikami Urzędu Gminy w Bakałarzewie oraz z członkami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Bakałarzewie.
 

MAJ 2024 – Zwiększenie nadzoru przez dzielnicowego, skierowanie w rejon większej ilości funkcjonariuszy celem oddziaływania prewencyjnego oraz wspólne patrole z funkcjonariuszami PP Filipów.

CZERWIEC 2024 - LIPIEC 2024 - Podczas odwiedzin posesyjnych informowanie mieszkańców rejonu o sposobach zgłaszania problemów, propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podsumowanie efektów podjętych działań oraz analiza stanu faktycznego w miejscach objętych działaniami priorytetowymi.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • PP Raczki- wspólne patrole,
  •  Dzielnicowi Posterunku Policji w Bakałarzewie – wspólne patrole,
  • PP Filipów – wspólne patrole,
  • Urząd Gminy w Bakałarzewie – spotkania informacyjne,
  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bakałarzewie – spotkanie i wspólne działania zachęcające do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym gminy Bakałarzewo,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bakałarzewie – spotkania i organizowanie działań związanych z profilaktyką przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu.
  telefon 47 714 17 52 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Gębalówka, Karasiewo, Konopki, Kotowina, Nieszki, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Nowa Wieś, Nowy Dwór, Płociczno, Podwólczanka, Sadłowina, Wólka, Wólka Folwark, Orłowo, Zajączkowo

 Bakałarzewo ulice: Młyńska, Kozia, Filipowska, Kolonie, Osiedle Północ, Zygmunta Starego, Pankiewiczów

 


Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Powrót na górę strony