PP w Filipowie - KMP Suwałki

PP w Filipowie

PP w Filipowie

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko starszy aspirant Adam Raczkowski  

e-mail: adam.raczkowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 71 20

telefon  komórkowy 606 619 567

 Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko  aspirant sztabowy  Grzegorz Jóźwik Rejon XX
telefon 855 997 249

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscowości Filipów ul. Fabryczna w rejonie bloków nr. 2 i 4 - rejon służbowy nr. XX w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godz. 11,00- 23,00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz podejmowanych interwencji w tym rejonie.

Okres obowiązywania planu:

od 15.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2021 – sporządzenie KZD - celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia przez dzielnicowego i funkcjonariuszy PI.

 • Luty 2021 – propagowanie PDP podczas odwiedzin rodzin w ramach codziennych służb obchodowych oraz rozmowy z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem reagowania na zakłócenia ładu i porządku publicznego.

 • Luty-Marzec 2021 –spotkanie z właścicielami lokali handlowych celem informowania społeczeństwa przez pracujące w lokalach ekspedientki o obowiązujących przepisach w przedmiocie sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz zakazu spożywania alkoholu w obrębie pobliskich sklepów

 • Marzec 2021 – Spotkanie z członkami GKRPA w Filipowie oraz wystąpienie do GKRPA o przeprowadzenie wspólnych działań.

 • Kwiecień 2021 – Zorganizowanie w miarę możliwości spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Filipowie – kampania informacyjna na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz środków odurzających.

 • Maj – Czerwiec 2021 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

 • Czerwiec 2021 – spotkanie z mieszkańcami osiedla, członkami GKRPA, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Urząd Gminy Filipów, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Filipowie i GKRPA w Filipowie- omówienie problemu oraz przeprowadzenie wspólnych kontroli sklepów monopolowych znajdujących się w pobliżu osiedla.

 • GKRPA- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 • Właściciel Sklepu Spożywczo- Przemysłowego ANTUR w Filipowie ul. Fabryczna 4 - zwracanie szczególnej uwagi i uczulanie personelu na obowiązujące przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim.

 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach-kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji nieletnich w przypadku ujawnienia osób dopuszczających się czynów karalnych

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Filipowie- przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i używaniem środków odurzających.

 

 

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty,Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

   

 

 

 

 

 

     
   

 

 


Imię i Nazwisko sierżant Rafał Domański Rejon XXI
telefon  885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie terenu, przejawy demoralizacji nieletnich, a także używanie środków odurzających jak również naruszenia przepisów „Prawa o ruchu drogowym” na terenie parkingu samochodowego przy otwartej siłowni w parku w Przerośli ul. Rynek  od poniedziałku do niedzieli w godzinach wieczorowo-nocnych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców miejscowości oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń jak również ujawnione wykroczenia we wskazanym rejonie i rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 15.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2021 – sporządzenie KZD - celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia przez dzielnicowego i funkcjonariuszy PI.

 • Luty 2021 – propagowanie PDP podczas odwiedzin rodzin w ramach codziennych służb obchodowych oraz rozmowy z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem reagowania na zakłócenia ładu i porządku publicznego.

 • Luty-Marzec 2021 –spotkanie z właścicielami lokali handlowych celem informowania społeczeństwa przez pracujące w lokalach ekspedientki o obowiązujących przepisach w przedmiocie sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz zakazu spożywania alkoholu w obrębie pobliskich sklepów

 • Marzec 2021 – Spotkanie z członkami GKRPA w Przerośli oraz wystąpienie do GKRPA o przeprowadzenie wspólnych działań np. sprawdzenie tabliczek informacyjnych w sklepach z alkoholem i papierosami znajdujących się w pobliżu parku.

 • Kwiecień 2021 – Zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Przerośli – kampania informacyjna na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz środków odurzających.

 • Maj – Czerwiec 2021 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

 • Czerwiec 2021 – spotkanie z mieszkańcami Przerośli, członkami GKRPA, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • UG Przerośl i GKRPA w Przerośli- omówienie problemu oraz przeprowadzenie wspólnych kontroli sklepów monopolowych znajdujących się w pobliżu parku.

 • GKRPA- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 • Właściciele Sklepów Spożywczo- Przemysłowych w Przerośli ul. Rynek - zwracanie szczególnej uwagi i uczulanie personelu na obowiązujące przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim.

 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach-kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji nieletnich w przypadku ujawnienia osób dopuszczających się czynów karalnych

 • Gospodarstwa Agroturystyczne - kampania informacyjna

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przerośli- przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i używaniem środków odurzających.

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.