PP w Filipowie

PP w Filipowie

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko  aspirant sztabowy Jóźwik Grzegorz  

e-mail: grzegorz.jozwik@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 71 20

telefon  komórkowy 606 619 567

  Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko sierżant  Klaus Katarzyna Rejon XX
telefon 885 997 249

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją w rejonie osiedla przy ulicy Fabrycznej w Filipowie, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym z uwagą na klatki schodowe bloku nr 2, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecanie terenu osiedla, a także niszczenie mienia oraz bójki w dzielnicy nr. XX od poniedziałku do niedzieli całodobowo.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń jak również ujawnione wykroczenia we wskazanym rejonie i rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2024sporządzenie KZD - celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia przez dzielnicowego i funkcjonariuszy PI.

 • Luty 2024 – spotkanie z ekspedientkami sklepu AN-TUR celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku w obrębie sklepu. Informowanie o obowiązujących przepisach w przedmiocie sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz zakazu spożywania alkoholu w obrębie wskazanego lokalu.

 • Marzec-Kwiecień 2024- przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami osiedla na ul. Fabrycznej celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Kwiecień 2024 – Spotkanie z członkami GKRPA w Filipowie oraz wystąpienie do GKRPA o przeprowadzenie wspólnych działań np. sprawdzenie tabliczek informacyjnych wskazanego lokalu dotyczących sprzedaży alkoholu i papierosów.

 • Maj 2024 – Zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Filipowie – kampania informacyjna na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz konsekwencji wynikających z wybryków chuligańskich.

 • Czerwiec 2024 – wzmożone kontrole własne miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • UG Filipów i GKRPA w Filipowie - omówienie problemu oraz przeprowadzenie wspólnych kontroli wskazanego lokalu handlowego ale również innych sklepów oferujących alkohol i papierosy

 • GKRPA- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 • Właściciel oraz ekspedientki Sklepu AN-TUR w Filipowie ul. Fabryczna - zwracanie szczególnej uwagi i uczulanie personelu na obowiązujące przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim.

 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji nieletnich w przypadku ujawnienia osób dopuszczających się czynów karalnych

 • OSP Filipów, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Filipów - kampania informacyjna

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Filipowie- przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i używaniem środków odurzających.

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty,Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

   

 

 
   

 

 


Imię i Nazwisko młodszy aspirant Rafał Domański Rejon XXI
telefon  885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży i nieletnich zagrożonych demoralizacją w okolicy Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, niszczenie mienia oraz zaśmiecanie terenu przy lokalu handlowym w Nowej Pawłówce w dzielnicy nr. XXI od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców miejscowości oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń jak również ujawnione wykroczenia we wskazanym rejonie i rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2024 r. do 30.06. 2024 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2024sporządzenie KZD - celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia przez dzielnicowego i funkcjonariuszy.

 • Luty 2024 – spotkanie z właścicielką sklepu celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku w jego obrębie.

 • Marzec 2024- Zorganizowanie spotkania w Domu Dziecka w Pawłówce oraz w Szkole (w tym wspólnie z policjantami i pracownikami Wydziału Prewencji i Zespołu ds. Nieletnich )- kampania informacyjna

 • Marzec - Kwiecień 2024 – spotkanie z druhami OSP - kampania informacyjna

 • Kwiecień 2024- przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami wskazanego rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Kwiecień- Maj 2024 – Spotkanie z członkami GKRPA w Przerośli oraz wystąpienie do GKRPA o przeprowadzenie wspólnych działań np. sprawdzenie tabliczek informacyjnych wskazanego lokalu dotyczących sprzedaży alkoholu i papierosów.

 • Maj 2024 – Zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Pawłówce – kampania informacyjna na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz demoralizacji.

 • Maj - Czerwiec 2024 – wzmożone kontrole własne miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

 • Czerwiec 2021- spotkanie z Wójtem Gminy mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie oraz z członkami GKRPA, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Dyrekcja oraz wychowawcy Domu Dziecka w Pawłówce i Szkoły Podstawowej - przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i używaniem środków odurzających.

 • UG Przerośl i GKRPA w Przerośli- omówienie problemu oraz przeprowadzenie wspólnych kontroli wskazanego lokalu handlowego ale również innych sklepów oferujących alkohol i papierosy.

 • GKRPA- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 • Właścicielka oraz ekspedientki Sklepu Spożywczego w Nowej Pawłówce- zwracanie szczególnej uwagi i uczulanie personelu na obowiązujące przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim.

 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji nieletnich w przypadku ujawnienia osób dopuszczających się czynów karalnych

 • OSP Nowa Pawłówka

Pokój i telefon telefon  47 714 71 22 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Powrót na górę strony