PP w Raczkach - KMP Suwałki

PP w Raczkach

PP w Raczkach

Posterunek Policji w raczkach
16-420 raczki
ul. nowe osiedle 4 a

Imię i Nazwisko aspirant  sztabowy Gryszkiewicz Zdzisław

telefon 515 260 793

e-mail:zdzislaw.gryszkiewicz@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 71 50

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek  10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko młodszy aspirant  Łukasz Opanowski

Rejon XVI
telefon 885 997 262

e-mail: dzielnicowy.raczki1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, grupowanie się młodzieży i spożywanie alkoholu wbrew zakazowi w rejonie bloków ul. Kościelna 21, 22 oraz 23 w Raczkach w porze dziennej i wieczorowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców i  własnych obserwacji.

Okres obowiązywania planu:

od 22 stycznia 2021 roku do 21 lipca 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Styczeń-luty 2021 roku - sporządzić KZD, w ramach pełnionych służb obchodowych kontrole wskazanego rejonu, rozpropagowanie wśród mieszkańców celu podjętych działań, umieszczenie na stronie internetowej KMP w Suwałkach informacji o działaniu, spotkanie z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach przedstawienie problemu i sposobów jego zlikwidowania.
 • Marzec-kwiecień 2020 roku - w trakcie pełnionych służb obchodowych kontrole wskazanego rejonu w porach rannych, dziennych oraz wieczorowych, rozpropagowanie wśród mieszkańców celu podjętych działań, spotkania z władzami władz lokalnych (UG w Raczkach).
 • Maj-czerwiec 2020 roku - bezwzględne represjonowanie sprawców popełnianych wykroczeń (mandaty karne, wnioski o ukaranie) wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu służbowego,
 • Lipiec 2020 roku - spotkania ze społeczeństwem lokalnym, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej -podsumowanie osiągniętych celów we wskazanym rejonie

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Raczkach – instalacja (możliwość) monitoringu obejmującego teren wskazany w planie.
 • informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanych miejscach w trakcie codziennych obchodów.
 • GOPS w Raczkach – w ramach swoich kompetencji.
 • właściciel Sklepu – możliwość zamian w infrastrukturze wokół sklepu.

 

Pokój i telefon telefon:  47 714 71 53 Raczki ulice:
1 Maja 2-46, Browarna, Chłodna, Chrobrego, Kościelna 1-20 posesje, Kościelna 21-32 osiedle, Mieszka I-go, Nadrzeczna, Plac Kościuszki, Raczkowska, Suwalska, Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zygmunta Starego. 
Wsie:
Bakaniuk, Choćki, Franciszkowo, Józefowo, Koniecbór, Krukówek, Kurianki I, Kurianki II, Lipowo, Podwysokie, Rabalina, Rudniki, Sidory, Stoki, Żubrynek.

Imię i Nazwisko aspirant Wojciech Wasilewski

Rejon XVII
telefon 885 997 263

e-mail: dzielnicowy.raczki2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się osób, spożywających alkohol, w rejonie wiat przystankowych w miejscowości Raczki przy ul. Plac Kościuszki, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych we wszystkie dni tygodnia. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów społecznych, własnych obserwacji

Okres obowiązywania planu:

od 23 stycznia 2021 roku do 23 lipca 2021roku

Zaplanowane działania:

 • styczeń - luty 2021 roku – sporządzenie KZD, spotkanie z sołtysem miejscowości Raczki, spotkania z mieszkańcami zamieszkującymi w wymienionym rejonie w ramach służby obchodowej,
 • marzeckwiecień 2021 roku – systematyczne kontrole wymienionego rejonu w ramach służb obchodowych, represjonowanie sprawców wykroczeń, spotkanie z władzami Gminy Raczki na temat ewentualnych zmian w infrastrukturze wymienionego miejsca,
 • maj 2021 roku – systematyczne kontrole wymienionego rejonu w ramach służb obchodowych, spotkanie z sołtysem miejscowości Raczki na temat miejsca objętego planem działania priorytetowego omówienie dotychczasowych działań, represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • czerwiec 2021 roku – wstępne podsumowanie podjętych działań, bezwzględne represjonowanie sprawców popełnianych wykroczeń,
 • lipiec 2021 roku – analiza podjętych działań, spotkanie z sołtysem miejscowości Raczki, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raczkachw ramach swoich kompetencji,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach - w ramach swoich kompetencji,

 

Pokój i telefon teefonl:  47 714 71 54 Raczki ulice:
1 Maja 1-35, Cmentarna, Gospodarska, J. Matejki, Kolejowa, Kolonia raczki, Kościelna 1-32, L. Paca, Moniuszki, Nowe Osiedle, Plac Kościuszki, Polna, Południowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Stodolna, Szkolna, W. Stwosza, Zielona.
Wsie:
Bolesty, Jankielówka, Jaśki, Korytki, Lipówka, Ludwinowo, Małe Raczki, Moczydły, Planta, Słoboda, Sucha Wieś, Szczodruchy, Szkocja, Wasilówka, Wierciochy, Witówka, Wronowo, Wysokie, Żółkowo, Dowspuda.

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.