PP w Raczkach

PP w Raczkach

Posterunek Policji w raczkach
16-420 raczki
ul. nowe osiedle 4 a

Imię i Nazwisko aspirant sztabowy Wojciech Wasilewski

telefon 515 260 793

 

e-mail:wojciech.wasilewski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon  47 714 71 50

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek  10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko starszy aspirant  Łukasz Opanowski

Rejon XVI
telefon 885 997 262

e-mail: dzielnicowy.raczki1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie i zakłócanie porządku w rejonie plaży gminnej przy jeziorze Bolesty w miejscowości Sidory w porze dziennej i wieczorowo nocnej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów społecznych, własnych obserwacji oraz rozmów z mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

od 22.01.2024 r. do 21.07.2024 r.

Zaplanowane działania:

Styczeń-luty 2024 roku - sporządzić KZD, w ramach pełnionych służb obchodowych kontrole wskazanego rejonu, rozpropagowanie wśród mieszkańców celu podjętych działań, umieszczenie na stronie internetowej KMP w Suwałkach informacji o działaniu,

Marzec-kwiecień 2024 roku - w trakcie pełnionych służb obchodowych kontrole wskazanego rejonu w porach rannych, dziennych oraz wieczorowych i nocnych, rozpropagowanie wśród mieszkańców celu podjętych działań, spotkania z władzami władz lokalnych (UG w Raczkach).

Maj-czerwiec 2024 roku - bezwzględne represjonowanie sprawców popełnianych wykroczeń (mandaty karne, wnioski o ukaranie) wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu służbowego,

Lipiec 2024 roku - spotkania ze społeczeństwem lokalnym -podsumowanie osiągniętych celów we wskazanym rejonie

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

GKRPAw Raczkach – w ramach swoich kompetencji.

Urząd Gminy w Raczkach – w ramach swoich kompetencji.

Soltys wsi Sidory

 

 

 

Pokój i telefon telefon:  47 714 71 53 Raczki ulice:
1 Maja 2-46, Browarna, Chłodna, Chrobrego, Kościelna 1-20 posesje, Kościelna 21-32 osiedle, Mieszka I-go, Nadrzeczna, Plac Kościuszki, Raczkowska, Suwalska, Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zygmunta Starego. 
Wsie:
Bakaniuk, Choćki, Franciszkowo, Józefowo, Koniecbór, Krukówek, Kurianki I, Kurianki II, Lipowo, Podwysokie, Rabalina, Rudniki, Sidory, Stoki, Żubrynek.

Imię i Nazwisko starszy sierżant Wojciech Zieliński

Rejon XVII
telefon 885 997 263

e-mail: dzielnicowy.raczki2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających spokój w miejscowości Raczki, ul. Plac Kościuszki rejon przystanków PKS i parku spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych we wszystkie dni tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, zagrożeń naniesionych na KMZB potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

23.01.2024 r. do 23.07.2024 r.

Zaplanowane działania:

luty-maj 2024 roku – systematyczne kontrole wymienionego rejonu w ramach służb obchodowych, represjonowanie sprawców wykroczeń, spotkanie z władzami Gminy Raczki na temat ewentualnych zmian w infrastrukturze wymienionego miejsca,

czerwiec- lipiec 2024 roku – systematyczne kontrole wymienionego rejonu w ramach służb obchodowych, spotkanie z sołtysem miejscowości Raczki na temat miejsca objętego planem działania priorytetowego omówienie dotychczasowych działań, represjonowanie sprawców wykroczeń,

lipiec 2024 roku – wstępne podsumowanie podjętych działań, bezwzględne represjonowanie sprawców popełnianych wykroczeń,

lipiec 2024 roku – analiza podjętych działań, spotkanie z Wójtem gminy Raczki, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • GKRPA w Raczkachw ramach swoich kompetencji,
  • Zespół Szkól w Dowspudzie w ramach swoich kompetencji

 

Pokój i telefon telefon:  47 714 71 54 Raczki ulice:
1 Maja 1-35, Cmentarna, Gospodarska, J. Matejki, Kolejowa, Kolonia raczki, Kościelna 1-32, L. Paca, Moniuszki, Nowe Osiedle, Plac Kościuszki, Polna, Południowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Stodolna, Szkolna, W. Stwosza, Zielona.
Wsie:
Bolesty, Jankielówka, Jaśki, Korytki, Lipówka, Ludwinowo, Małe Raczki, Moczydły, Planta, Słoboda, Sucha Wieś, Szczodruchy, Szkocja, Wasilówka, Wierciochy, Witówka, Wronowo, Wysokie, Żółkowo, Dowspuda.

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Powrót na górę strony