PP w Rutce Tartak

PP w Rutce Tartak

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek policji w Rutce Tartak
16-406 Rutka-Tartak
ul. 3-go Maja 3

Imię i Nazwisko  aspirant  Bykowski Karol  

e-mail: karol.bykowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon: 47 714 71 40, fax: 47 7147141

telefon  komórkowy: 696 471 347

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko  sierżant sztabowy Cimochowska Agnieszka Rejon XXII
telefon 885 997 259

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w godzinach popołudniowych w rejonie parkingu

usytuowanego na tyłach sklepu spożywczego „Lewiatan” ulica Suwalska 2 w Wiżajnach.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

25.07.2022 rok-  25.01.2023 rok

Zaplanowane działania:

 • okresowe sporządzenie Kart Działania Doraźnego przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regulacji i kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego
 • lipiec 2022 rok- kontrola, obserwacja i analiza mechanizmu powstawania zagrożenia we wskazanym miejscu podczas obchodu rejonu służbowego oraz reagowanie na wykroczenia i stosowanie sankcji wobec sprawców wykroczeń.
 • sierpień 2022 rok- spotkania z mieszkańcami gminy Wiżajny w ramach obchodu mające na celu przekazanie informacji na temat prowadzonych działań. Propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadomienia Policji na temat występujących zagrożeń, nawiązanie kontaktu z Urzędem Gminy w Wiżajnach oraz sołtysami wsi.
 • wrzesień- październik 2022 rok- spotkania z pracownikami sklepów z alkoholem. Przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań. Wzmożona i systematyczna kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa. Kontrole w/w rejonu wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu oraz przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie.
 • listopad- grudzień 2022 rok- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia.
 • styczeń 2023 rok- spotkanie z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • mieszkańcy gminy Wiżajny w zakresie informowania dzielnicowego o naruszeniach porządku prawnego , oraz rozpowszechnianie informacji o założeniach i realizacji planu

 • Urząd Gminy w Wiżajnach w ramach pomocy w rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu, oraz pomocy w ocenie skuteczności realizacji planu.

 • GKRPA w Wiżajnach działania w zakresie własnych kompetencji w tym informowanie o sygnałach dotyczących osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących w rejonie, sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz w zakresie pomocy osobom uzależnionym.

Pokój i telefon telefon  47 714 71 45 Gmina Wiżajny

Mauda,Soliny,  Okliny, Polcie, Polpin, Wysokie, Wiżgóry, Antosin, Wiżajny, Ługiele, Kłajpeda, Marianka, Grzybina, Stankuny, Wiłkupie, Dziadówek, Dzierwany, Polimonie, Mierkinie, Burniszki, Sudawskie, Leszkiemie, laskowskie, Maszutkinie, Jegliniszki, Sześciwłóki, Makowszczyzna, RogożajnyMałe, Rogożajny Wielkie.

Imię i Nazwisko starszy sierżant Tomasz Nowosadko Rejon XXIII
telefon 885 997 258

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie placu zabaw w miejscowości Rutka Tartak.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców miejscowości Rutka Tartak w trakcie obchodu oraz spotkania. Jak ustalono powyższe ma miejsce zazwyczaj w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zaplanowane działania:

- lipiec 2022 -wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, oraz kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie

- sierpień 2022- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego w kontekście skuteczności prowadzonych działań.

- wrzesień 2022 spotkanie z mieszkańcami Rutki Tartak, wójtem Rutki Tartak, wymiana informacji na temat prowadzonych działań oraz systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu.

- październik 2022 przeprowadzenie spotkań – pogadanek z uczniami oraz nauczycielami w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności nieletnich

- listopad 2022 działanie poprzedzone obserwacja zdiagnozowanego zagrożenia, analiza aktualnego stanu oraz ustalenie wad zastosowanych rozwiązań technicznych oraz i regulacji generujących problemów

- grudzień 2022 , spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Urzędu Gminy w Rutce Tartka w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

 • Wójt gminy Rutka Tartak w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu

 • Dyrekcja SP w Rutce Tartak, celem współpracy w organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych.

 • Zespół ds. Nieletnich i Patologi Wydziału Prewencji KMP Suwałki, pogadanki z uczniami.

 • GKRPA w Rutce Tartak

 

Pokój i telefon telefon  47 714 71 43 Gmina Rutka Tartak

Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kardaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie- Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, smolnica, Smolniki, Trzczianka, Wierzbiszki.

     
 
     

     
 
     

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Powrót na górę strony