PP w Rutce Tartak - KMP Suwałki

PP w Rutce Tartak

PP w Rutce Tartak

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek policji w Rutce Tartak
16-406 Rutka-Tartak
ul. 3-go Maja 3

Imię i Nazwisko młodszy aspirant  Bykowski Karol  

e-mail: karol.bykowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon: 47 714 71 40, fax: 47 7147141

telefon  komórkowy: 696 471 347

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Lidia Łowczyńska Rejon XXII
telefon 885 997 259

 

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w godzinach popołudniowych w rejonie parkingu usytuowanego na tyłach sklepu spożywczego „Lewiatan” ulica Suwalska 2 w Wiżajnach.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 11.01.2021 r. do 15.07.2021 r.

Zaplanowane działania:

  • Styczeń – luty 2021r z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem odstąpiono od organizowania większych spotkań z mieszkańcami, na rzecz indywidualnych spotkań w czasie obchodu z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa do kontaktów telefonicznych i e-mailowych mających na celu przekazanie informacji na temat prowadzonych działań mieszkańcom. Propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadomienia Policji na temat występujących zagrożeń, nawiązanie kontaktu z Urzędem Gminy w Wiżajnach oraz sołtysami wsi.
  • Marzec – kwiecień 2021r – spotkania z pracownikami sklepów z alkoholem. Przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań .Wzmożona i systematyczna kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa . Kontrole w/ w rejonu wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu oraz przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie.
  • Maj- czerwiec 2021r - systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia.
  • Lipiec 2021 spotkanie z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • Mieszkańcy gminy Wiżajny w zakresie informowania dzielnicowego o naruszeniach porządku prawnego , oraz rozpowszechnianie informacji o założeniach i realizacji planu

  • Urząd Gminy w Wiżajnach w ramach pomocy w rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu, oraz pomocy w ocenie skuteczności realizacji planu.

  • GKRPA w Wiżajnach działania w zakresie własnych kompetencji w tym informowanie o sygnałach dotyczących osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących w rejonie, sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz w zakresie pomocy osobom uzależnionym.

Pokój i telefon telefon  47 714 71 45 Gmina Wiżajny

Mauda,Soliny,  Okliny, Polcie, Polpin, Wysokie, Wiżgóry, Antosin, Wiżajny, Ługiele, Kłajpeda, Marianka, Grzybina, Stankuny, Wiłkupie, Dziadówek, Dzierwany, Polimonie, Mierkinie, Burniszki, Sudawskie, Leszkiemie, laskowskie, Maszutkinie, Jegliniszki, Sześciwłóki, Makowszczyzna, RogożajnyMałe, Rogożajny Wielkie.

Imię i Nazwisko młodszy aspirant Przemysław Rydzewski Rejon XXIII
telefon 885 997 258

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży, zakłócenia spokoju, porządku publicznego oraz zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego ulica 3-go Maja Rutka Tartak.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne.

Okres obowiązywania planu:

od 14.11.2020 r. do 14.05.2021 r.

Zaplanowane działania:

listopad- grudzień 2020 z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem odstąpiono od organizowania spotkań z mieszkańcami , na rzecz indywidualnych spotkań w czasie obchodu, kontaktów telefonicznych i e-mailowych mających na celu przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań mieszkańcom, propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadamiania Policji na temat występujących zagrożeń, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego. Nawiązanie kontaktu z pracownikami, właścicielami sklepów z alkoholem w w/w miejscowości, jak również wstępne rozmowy o nawiązaniu współpracy z SP w Rutce Tartak, Urzędem Gminy w Rutce Tartak. Wzmożone kontrole, pod kątem przeciwdziałania grupowaniu się młodzieży.

- styczeń- marzec 2021 - jeżeli będzie już taka możliwość to nawiązanie pełnej współpracy z SP w Rutce Tartak w zakresie organizacji prelekcji, pogadanek na temat bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej nieletnich, wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, oraz kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie, sporządzenie kolejnej Karty Zadania Doraźnego.

- marzec - kwiecień 2021 systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego w kontekście skuteczności prowadzonych działań.

- maj 2021 , jeśli będize możliwe spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • Pracownicy Urzędu Gminy w Rutce Tartk w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

  • Wójt gminy Rutka Tartak w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu

  • Dyrekcja SP w Rutce Tartak, celem współpracy w organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych.

 

Pokój i telefon telefon  47 714 71 43 Gmina Rutka Tartak

Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kardaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie- Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, smolnica, Smolniki, Trzczianka, Wierzbiszki.

     
 
     

     
 
     

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.