PP w Rutce Tartak

PP w Rutce Tartak

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek policji w Rutce Tartak
16-406 Rutka-Tartak
ul. 3-go Maja 3

Imię i Nazwisko  aspirant  Bykowski Karol  

e-mail: karol.bykowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon: 47 714 71 40, fax: 47 7147141

telefon  komórkowy: 696 471 347

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko  sierżant sztabowy Cimochowska Agnieszka Rejon XXII
telefon 885 997 259

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w rejonie wiat ustawionych w okolicy plaży gminnej nad jeziorem Wiżajny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

26.01.2023 r. - 26.07.2023 r.

Zaplanowane działania:

 • okresowe sporządzanie Kart Działania Doraźnego przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe, ruchu drogowego oraz dzielnicowego.
 • styczeń - luty 2023 organizowanie spotkań z mieszkańcami , przeprowadzanie indywidualnych spotkań w czasie obchodu, kontaktów telefonicznych i e-mailowych mających na celu przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań mieszkańcom, propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadamiania Policji na temat występujących zagrożeń. Nawiązanie kontaktu z pracownikami, właścicielami sklepów z alkoholem w w/w miejscowości, jak również wstępne rozmowy o nawiązaniu współpracy z SP w Wiżajnach, Urzędem Gminy w Wiżajnach. Wzmożone kontrole, pod kątem przeciwdziałania grupowaniu się młodzieży.
 • marzec- kwiecień 2023 - jeżeli będzie już taka możliwość to nawiązanie pełnej współpracy z SP w Wiżajnach w zakresie organizacji prelekcji, pogadanek na temat bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej nieletnich, wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, oraz kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie.
 • majczerwiec 2023 systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego w kontekście skuteczności prowadzonych działań.
 • lipiec 2023 , spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • pracownicy Urzędu Gminy w Wiżajnach w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

 • sołtysi wsi Wiżajny, w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu

 • Dyrekcja SP w Wiżajnach, celem współpracy w organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych.

 

Pokój i telefon telefon  47 714 71 45 Gmina Wiżajny

Mauda,Soliny,  Okliny, Polcie, Polpin, Wysokie, Wiżgóry, Antosin, Wiżajny, Ługiele, Kłajpeda, Marianka, Grzybina, Stankuny, Wiłkupie, Dziadówek, Dzierwany, Polimonie, Mierkinie, Burniszki, Sudawskie, Leszkiemie, laskowskie, Maszutkinie, Jegliniszki, Sześciwłóki, Makowszczyzna, RogożajnyMałe, Rogożajny Wielkie.

Imię i Nazwisko starszy sierżant Tomasz Nowosadko Rejon XXIII
telefon 885 997 258

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu wielobranżowego ul.3 Maja 8 w miejscowości Rutka Tartak.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców miejscowości Rutka Tartak w trakcie obchodu oraz spotkania. Jak ustalono powyższe ma miejsce zazwyczaj w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Okres obowiązywania planu:

od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Zaplanowane działania:

- styczeń 2023 -wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, oraz kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie

- luty 2023- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego w kontekście skuteczności prowadzonych działań.

- marzec 2023 spotkanie z mieszkańcami Rutki Tartak, wójtem Rutki Tartak, wymiana informacji na temat prowadzonych działań oraz systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu.

- kwiecień 2023 przeprowadzenie spotkań – pogadanek z uczniami oraz nauczycielami w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności nieletnich

- maj 2023 działanie poprzedzone obserwacja zdiagnozowanego zagrożenia, analiza aktualnego stanu oraz ustalenie wad zastosowanych rozwiązań technicznych oraz i regulacji generujących problemów

- czerwiec 2023 spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Urzędu Gminy w Rutce Tartka w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

 • Wójt gminy Rutka Tartak w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu

 • Dyrekcja SP w Rutce Tartak, celem współpracy w organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych.

 • Zespół ds. Nieletnich i Patologi Wydziału Prewencji KMP Suwałki, pogadanki z uczniami.

 • GKRPA w Rutce Tartak

 

Pokój i telefon telefon  47 714 71 43 Gmina Rutka Tartak

Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kardaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie- Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, smolnica, Smolniki, Trzczianka, Wierzbiszki.

     
 
     

     
 
     

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Powrót na górę strony