PP w Rutce Tartak

PP w Rutce Tartak

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek policji w Rutce Tartak
16-406 Rutka-Tartak
ul. 3-go Maja 3

Imię i Nazwisko  aspirant sztabowy Waszkiewicz Mirosław  

e-mail:

Pokój i telefon

telefon: 47 714 71 40, fax: 47 7147141

telefon  komórkowy: 696 471 347

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko  sierżant sztabowy Cimochowska Agnieszka Rejon XXII
telefon 885 997 259

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie napojów alkoholowych, przy ulicy Rynek od numeru 6 do 9B w Wiżajnach, przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

27.01.2024 r.- 31.07.2024 r.

Zaplanowane działania

 

 • Styczeń 2024r kontrola, obserwacja i analiza mechanizmu powstawania zagrożenia we wskazanym miejscu podczas obchodu rejonu służbowego oraz reagowanie na wykroczenia i stosowanie sankcji wobec sprawców wykroczeń.
 • Luty - marzec 2024r rozmowy z mieszkańcami gminy Wiżajny w ramach obchodu mające na celu przekazanie informacji na temat prowadzonych działań. Propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadomienia Policji na temat występujących zagrożeń, nawiązanie kontaktu z Urzędem Gminy w Wiżajnach oraz sołtysami wsi.
 • Kwiecień 2024r spotkania z pracownikami sklepów z alkoholem. Przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań. Wzmożona i systematyczna kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa. Kontrole w/w rejonu wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu oraz przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie.
 • Maj - czerwiec 2024r systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia.
 • Lipiec 2024r spotkanie z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Mieszkańcy gminy Wiżajny w zakresie informowania dzielnicowego o naruszeniach porządku prawnego , oraz rozpowszechnianie informacji o założeniach i realizacji planu.

 • Urząd Gminy w Wiżajnach w ramach pomocy w rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu, oraz pomocy w ocenie skuteczności realizacji planu.

 • GKRPA w Wiżajnach działania w zakresie własnych kompetencji w tym informowanie o sygnałach dotyczących osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących w rejonie, sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz w zakresie pomocy osobom uzależnionym.

Pokój i telefon telefon  47 714 71 45 Gmina Wiżajny

Mauda,Soliny,  Okliny, Polcie, Polpin, Wysokie, Wiżgóry, Antosin, Wiżajny, Ługiele, Kłajpeda, Marianka, Grzybina, Stankuny, Wiłkupie, Dziadówek, Dzierwany, Polimonie, Mierkinie, Burniszki, Sudawskie, Leszkiemie, laskowskie, Maszutkinie, Jegliniszki, Sześciwłóki, Makowszczyzna, RogożajnyMałe, Rogożajny Wielkie.

Imię i Nazwisko starszy sierżant Tomasz Nowosadko Rejon XXIII
telefon 885 997 258

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie placu zabaw w miejscowości Rutka Tartak ul. 3 Maja.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców miejscowości Rutka Tartak w trakcie obchodu oraz spotkania. Jak ustalono powyższe ma miejsce zazwyczaj w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Okres obowiązywania planu:

01.01.2024 r.-30.06.2024 r.

Zaplanowane działania:

 • styczeń 2024 -wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, oraz kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie
 • luty 2024- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego w kontekście skuteczności prowadzonych działań.
 • marzec 2024 spotkanie z mieszkańcami Rutki Tartak, wójtem Rutki Tartak, wymiana informacji na temat prowadzonych działań oraz systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu.
 • kwiecień 2024 przeprowadzenie spotkań – pogadanek z uczniami oraz nauczycielami w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności nieletnich
 • maj 2024 działanie poprzedzone obserwacja zdiagnozowanego zagrożenia, analiza aktualnego stanu oraz ustalenie wad zastosowanych rozwiązań technicznych oraz i regulacji generujących problemów
 • czerwiec 2024 , spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Urzędu Gminy w Rutce Tartka w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

 • Wójt gminy Rutka Tartak w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak, celem współpracy w organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych.

 • Zespół  Nieletnich i Patologi Wydziału Prewencji KMP Suwałki, pogadanki z uczniami.

Pokój i telefon telefon  47 714 71 43 Gmina Rutka Tartak

Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kardaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie- Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, smolnica, Smolniki, Trzczianka, Wierzbiszki.

     
 
     

     
 
     

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Powrót na górę strony