Informacje

Doradcy do spraw etyki

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. ETYKI W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SUWAŁKACH:

  • kom. Eliza SawkoSpecjalista Zespołu Komunikacji Społecznej tel. 47 714 14 73 e-mail: eliza.sawko@suwalki.bk.policja.gov.pl

  • podkom. Mateusz Biziewski- Naczelnik Wydziału Prezydialnego, Kadr i Szkolenia tel. 47 714 17 24 e-mail: mateusz.biziewski@suwalki.bk.policja.gov.pl

  • Anna Wałecka-Chamiuk Specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej tel. 47 714 15 73 e-mail: anna.walecka-chamiuk@suwalki.bk.policja.gov.pl

ZADANIA DORADCÓW DO SPRAW ETYKI:

wspieranie policjantów i pracowników KMP w Suwałkach poprzez:

  1. udzielanie konsultacji w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem  zadań służbowych,

  2. działania doradcze na rzecz właściwego rozumienia i przestrzegania standardów uczciwości oraz etyki zawodowej w służbie i pracy,

  3. prowadzenie działań doradczych oraz informacyjno-edukacyjnych, w celu podnoszenia świadomości etycznej. Zadaniem doradcy ds. etyki jest promowanie zasad etyki zawodowej policjanta, zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej wśród pracowników.

W ramach konsultacji doradcy ds. etyki zapewniają:

  • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;

  • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Zespół działa w sposób gwarantujący respektowanie zasad rzetelności, bezstronności
i poufności. Doradca stara się doradzić policjantowi/pracownikowi Policji wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Doradca nie podejmuje decyzji za osobę zgłaszającą się na konsultacje oraz nie odpowiada za decyzje, które ta osoba podjęła lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

  • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;

  • braku możliwości zachowania bezstronności.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

UWAGA!

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania w dogodnym terminie po wcześniejszym kontakcie z doradcą ds. etyki.


 

Powrót na górę strony