Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! Już od najbliższego piątku „Mapa” dostępna będzie na stronach internetowych podlaskiej Policji.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwaMapa zagrożeń bezpieczeństwa - Statystyka

W najbliższy piątek (1 lipca) rusza Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, w wersji pilotażowej przez cały najbliższy miesiąc będzie funkcjonowało na Podlasiu, Pomorzu i garnizonie stołecznym. Później swoim zasięgiem obejmie również cały kraj. „Mapa” już od 1 lipca dostępna będzie na stronach internetowych wszystkich podlaskich jednostek Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach. W pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych, drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że już od najbliższego piątku obywatele, będą mieli możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony obywatele będą mogli przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w ich okolicy. Następnie policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Dodatkowo, aby ułatwić skorzystanie z „Mapy” osobom, które na co dzień nie mają dostępu do Internetu już w pierwszych dniach funkcjonowania „Mapy” w centrach podlaskich miast powiatowych zorganizowane zostaną policyjne punkty informacyjne, gdzie każdy chętny będzie mógł zapoznać się z tym nowym narzędziem i skorzystać z podpowiedzi dzielnicowych oraz porozmawiać z policjantami o bezpieczeństwie.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. Tylko w województwie podlaskim ogółem zrealizowanych zostało 647 takich spotkań, w których uczestniczyło blisko 11 tysięcy mieszkańców.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Film spot

Pobierz plik spot (format mp4 - rozmiar 3.36 MB)

Powrót na górę strony