Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pieszy- Bezpieczny- Widoczny

Data publikacji 25.04.2022

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych jest jednym z priorytetów policjantów. W piątek mundurowi większym niż zwykle nadzorem objęli te odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe. Funkcjonariusze drogówki zwracali uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale sprawdzali również czy piesi dbają o swoje bezpieczeństwo. Mundurowi ujawnili 111 wykroczeń, z czego 37 popełnili piesi.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach włączyli się w piątek działania „Pieszy-Bezpieczny-Widoczny”. Policjanci sprawdzali, jak kierowcy zachowują się w rejonach przejść dla pieszych oraz czy piesi i rowerzyści stosują się do przepisów ruchu drogowego. Policjanci przypominali również o noszeniu, podnoszących bezpieczeństwo odblasków, nie tylko poza obszarem zabudowanym. 

W działaniach uczestniczyło 16 policjantów. W ciągu całego dnia mundurowi stwierdzili 111 naruszeń przepisów. Najwięcej wykroczeń, bo aż 67 zostało popełnionych przez kierujących pojazdami. Rowerzyści naruszyli przepisy ruchu drogowego 7 razy zaś piesi 37. Ponadto, mundurowi zatrzymali 3 dowody rejestracyjne.

 

  • Policjanci kontrolują rowerzystę
  • Policjanci kontrolujący kierowcę
  • Policjant kierujący rowerzystkę
  • Policjant i radiowóz
  • Policjant kontroluje rowerzystę
  • Policjant wręcza odblask rowerzystce
Powrót na górę strony