Aktualności

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów pod okiem suwalskich policjantów

Data publikacji 11.08.2022

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jest jednym z priorytetów suwalskich policjantów. To właśnie ci uczestnicy ruchu są najbardziej narażeni na negatywne skutki wypadków. Mundurowi większym niż zwykle nadzorem objęli te odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe. Funkcjonariusze drogówki zwracali uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale sprawdzali również czy piesi i rowerzyści dbają o swoje bezpieczeństwo. Mundurowi ujawnili 114 wykroczeń, z czego 58 popełnili kierowcy, 18 rowerzyści a piesi - 36.

Suwalscy policjanci zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. To właśnie ci użytkownicy dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni, najbardziej narażeni są na skutki zdarzeń drogowych. Większym niż zwykle nadzorem mundurowi objęli odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe. Suwalscy policjanci ujawnili 114 wykroczeń, z których 58 popełnili kierowcy, 36 piesi, 18 rowerzyści, a 2- kierujący elektrycznymi hulajnogami. Mundurowi zatrzymali do kontroli 32 kierowców, którzy przekroczyli prędkość w rejonie przejść dla pieszych. Do głównych grzechów kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego należą między innymi: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa oraz wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi. Policjanci sprawdzali także czy piesi dbają o swoje bezpieczeństwo. Reagowali na te zachowania, które wpływają na ich bezpieczeństwo, a szczególnie: przekraczanie jezdni przez pieszych w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle. Podczas spotkań z pieszymi i rowerzystami policjanci przypominali o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu poza obszarem zabudowanym oraz zachęcali do korzystania z nich także na wszystkich nieoświetlonych drogach w obszarze zabudowanym. 


 

  • Policjant ruchu drogowego
  • Policjant ruchu drogowego z dziećmi
  • Policjant ruchu drogowego
  • Policjant ruchu drogowego mierzy prędkość
  • Policjant ruchu drogowego
  • Policjant ruchu drogowego
Powrót na górę strony