Aktualności

Policjanci spotkali się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami ochrony zdrowia

Data publikacji 18.11.2022

W ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży suwalscy policjanci spotkali się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami ochrony zdrowia. Rozmawiali o zmianach w regulacjach prawnych, nieletnich oraz roli oświaty i ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Suwalscy policjanci są jednym z koalicjantów Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W ramach tego przedsięwzięcia profilaktycy z Wydziału Prewencji zorganizowali szkolenia dla kadry pedagogicznej suwalskich szkół oraz przedstawicieli ochrony zdrowia. Podczas tych spotkań rozmawiano o nieletnich, regulacjach prawnych, procedurach postępowania. Pedagogom mundurowi zaprezentowali walizkę edukacyjną, służącą profilaktyce z zakresu narkomanii. Zapoznanie się dorosych z substancjami przypominającymi narkotyki oraz przedmiotami wykorzystywanymi do ich używania powinne wzmóc ich czujność i szybciej dostrzec symptomy eksperymentowania przez dziecko z substancjami zabronionymi. Edukacyjna walizka zawiera atrapy substancji, które są najpopularniejsze na polskim czarnym rynku oraz przedmioty, które młody człowiek może wykorzystywać do rozdrabniania, przechowywania czy przyjmowania środków odurzających.

Podczas spotkań dużo uwagi poświęcono również roli oświaty i służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wdrażaniu procedury Niebieskiej Karty..


 

  • Policjanci na spotkaniu z nauczycielami
  • Policjani podczas spotkania z nauczycielami
  • Spotkanie policjantów i nauczycieli
  • Policjantka i służba zdrowia
  • Policjantka i służba zdrowia
  • Policjantka i służba zdrowia
Powrót na górę strony