Aktualności

Pieszy- Bezpieczny- Widoczny

Data publikacji 01.02.2023

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych jest jednym z priorytetów policjantów. Wczoraj mundurowi większym niż zwykle nadzorem objęli te odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, na których ryzyko powstania wypadku jest największe. Funkcjonariusze drogówki zwracali uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale sprawdzali również czy piesi dbają o swoje bezpieczeństwo. Mundurowi ujawnili 121 wykroczeń, z czego 21 popełnili piesi.

Policjanci z suwalskiej drogówki włączyli się w działania „Pieszy-Bezpieczny-Widoczny”. Mundurowi sprawdzali, jak kierowcy zachowują się w rejonach przejść dla pieszych oraz czy piesi stosują się do przepisów ruchu drogowego. Policjanci zachęcali też do noszenia odblasków, które podnoszą bezpieczeństwo nie tylko poza obszarem zabudowanym. 

W działaniach uczestniczyło 15 policjantów. W ciągu całego dnia mundurowi stwierdzili 121 naruszeń przepisów. Najwięcej wykroczeń, bo aż 100 zostało popełnionych przez kierujących pojazdami, z czego 39 dotyczyło przekroczeń dozwolonej prędkości w rejonach przejść dla pieszych. Piesi naruszyli przepisy ruchu drogowego 21 razy. W głównej mierze dotyczyły one przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Ponadto, mundurowi zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych.

  • Policjanci radiowóz i kobieta
  • Policjant
  • Policjant rozmawia z kobietą
  • Policjanci podczas kontroli drogowej
  • Policjant z radarem
  • Policjanci podczas kontroli drogowej
  • Policjantka radar i radiowóz
  • Policjantka z radarem
  • Policjanki
Powrót na górę strony