Aktualności

Podsumowaliśmy miniony rok

Data publikacji 22.02.2024

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w powiecie, omówienie efektów pracy policjantów suwalskiej komendy za rok ubiegły oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia odprawy, której gospodarzem była pełniąca obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach nadkomisarz Beata Romotowska. W naradzie służbowej uczestniczył również pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski, kadra kierownicza oraz zaproszeni goście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy suwalskiej jednostki za rok 2023. Gospodarzem odprawy była pełniąca obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach nadkomisarz Beata Romotowska. Głównym celem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa w powiecie, przedstawienie efektów pracy policjantów suwalskiej komendy za rok ubiegły oraz poinformowanie o planach na najbliższe 12 miesięcy.
W spotkaniu uczestniczył również pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski, kadra kierownicza suwalskiej jednostki Policji oraz zaproszeni goście.
Pełniąca Obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach nadkomisarz Beata Romotowska oceniła efektywność działań suwalskiej komendy Policji w 2023 roku oraz przedstawiła priorytety i zadania, jakie stoją przed jednostką w nowym 2024 roku. Następnie, wspólnie z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach młodszym inspektorem Danielem Szymanowiczem, przedstawiła wyniki pracy poszczególnych pionów.

Aktualnie stan etatowy suwalskiej komendy Policji wynosi 228 funkcjonariuszy i 69 pracowników cywilnych. W ubiegłym roku 11 osób zostało przyjętych do służby.
W 2023 roku, na terenie działania suwalskiej komendy wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępczości ogółem kształtuje się na nieco wyższym poziomie w stosunku do 2022 roku, wzrost o 5,2% i wynosi 83,6%. W kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie wskaźnik wzrósł o 4,6 % do poziomu 58,8%.

Odnotowany został spadek wypadków drogowych o 6 w porównaniu do roku ubiegłego (2022 roku -28, 2023 roku -22), przy jednoczesnym spadku liczby ofiar śmiertelnych o 1 (2022 roku - 5, 2023 roku - 4). Spadła też liczba rannych o 9 (2022 roku - 28, 2023 roku - 19).
W 2023 roku, na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy powiatu suwalskiego nanieśli 2881 zgłoszeń, z czego potwierdzono i wyeliminowano 1675. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategoriach: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nadal jest narzędziem aktywnie wykorzystywanym przez mieszkańców, jako skuteczna forma komunikacji i dbania o bezpieczeństwo jako dobro wspólne, a z której efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie policjanci.

Flota suwalskiej Policji wzbogaciła się o nowy oznakowany radiowóz KIA Sportage zakupiony w ramach Programu modernizacji Policji na lata 20-21- 2024 oraz dzięki współfinansowaniu ze środków samorządu terytorialnego.

Szefowa suwalskich policjantów podziękowała przedstawicielom poszczególnych samorządów za bardzo dobrą współpracę oraz wsparcie przy zakupie nowego taboru samochodowego i inne inwestycje. Nadkomisarz Beata Romotowska wyraziła swoją wdzięczność kadrze kierowniczej jednostki za osiągnięte wyniki (prosiła o przekazanie podziękowań podległym policjantom i pracownikom Policji) i wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa w naszym regionie.

W dalszej części odprawy głos zabrali przybyli goście. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski stwierdził, że w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach „…robota została wykonana wzorowo…”. Podziękował też samorządowcom za współpracę i podkreślił, że liczy na jej kontynuację.  
Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk podziękował za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta oraz za profesjonalne zabezpieczanie imprez masowych, pogratulował osiągniętych efektów. Dodał, że suwalczanie czują się bezpiecznie. Stwierdził, że za taką pracę należą się słowa uznania. Zapewnił również, że suwalski samorząd nadal będzie wspierał suwalską Policję.
Witold Kowalewski Starosta Suwalski w imieniu wszystkich samorządowców również podziękował za bardzo dobrą współpracę. Podkreślił, że mieszkańcy powiatu suwalskiego czują się bezpiecznie.

 

 • Policjanci przemawiają do zebranych
 • Policjantka i policjant
 • Odprawa na sali
 • Policjanci przemawiają do zebranych
 • Odprawa służbowa goście
 • Policjant przemawia do mikrofonu
 • Kobiety i mężczyźni siedzą na krzesłach
 • Odprawa służbowa
 • slajd z prezentacji
 • slajd
 • slajd
Powrót na górę strony