Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,wolności, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Cechy charakteryzujące przemoc w rodzinie:

 • intencjonalność– zamierzone, nieprzypadkowe działanie sprawcy mające na celupodporządkowanie i kontrolowanie ofiary
 • asymetriasił – występująca nierówność sił na korzyść osoby stosującej przemoc, którąwykorzystuje by naruszyć podstawowe prawa ofiary ( np. prawo do nietykalnościfizycznej, godności czy też szacunku; narażenie zdrowia czy życia ofiary)
 • ofiara doznaje cierpienia i bólu ze strony sprawcy

Lokalne instytucje udzielające specjalistycznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc :

 • specjalistyczne wsparcie dla osób doświadczających przemocy
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży będącej świadkami/ofiarami przemocy
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dlaosób stosujących przemoc
 1. Parafia Rzymskokatolickap.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Centrum Interwencji Kryzysowej – prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.  ul. Kościuszki 58,16-400 Suwałki 
 2. Fundacja EGO – indywidualna terapia psychologiczno-terapeutyczna. ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel. 535 032 190
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach –  program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, program psychologiczno-terapeutyczny ul. Filipowska 20 B, 16-400 Suwałki, tel. 87 562-89-70
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Suwałkach – programy korekcyjno-edukacyjne oduczania przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne dla dorosłych i młodzieży, konsultacje dla małżeństw, warsztaty edukacyjne dla rodziców i młodzieży.   ul. Świerkowa 60,16-400 Suwałki, tel. 87 565 92 82
 5.  Komenda Miejska Policjiw Suwałkach (Suwałki, ul. Pułaskiego 26, tel. 997, 112, 47 714 14 67, 47 714 14 52, 47 714 15 48 )
  Posterunek Policji w Filipowie (16-424 Filipów,  ul. Wólczańska 2,tel. 47 714 71 20)
  Posterunek Policji w Rutce Tartak (16-406 Rutka -Tartak,ul. 3-go Maja 3, tel. 47 714 71 40)

  Posterunek Policji w Bakałarzewie (16-423 Bakałarzewo,ul. Rynek 12, tel. 47 714 17 50)
  Posterunek Policji w Raczkach (
  16-420 Raczki,ul. Nowe Osiedle 4A, tel. 47 714 71 50)
  Posterunek Policji w Słobódce (
  16-411 Szypliszki, Słobódka 18A, tel. 47 714 17 30)

   

Instytucje udzielające specjalistycznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121

pogotowie@niebieskalinia.pl

(+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

22 823-96-64 (faks)

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

http://www.niebieskalinia.pl

 

Dodatkowe informacje odnośnie placówek pomocowych

 

Powrót na górę strony