Przemoc domowa

Przemoc domowa– jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Cechy charakteryzujące przemoc domową:

 • intencjonalność– zamierzone, nieprzypadkowe działanie sprawcy mające na celu podporządkowanie i kontrolowanie ofiary
 • asymetriasił – występująca nierówność sił na korzyść osoby stosującej przemoc, którąwykorzystuje by naruszyć podstawowe prawa ofiary ( np. prawo do nietykalnościfizycznej, godności czy też szacunku; narażenie zdrowia czy życia ofiary)
 • ofiara doznaje cierpienia i bólu ze strony sprawcy

Lokalne instytucje udzielające specjalistycznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc :

 • specjalistyczne wsparcie dla osób doświadczających przemocy
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży będącej świadkami/ofiarami przemocy
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dlaosób stosujących przemoc
 1. Centrum Interwencji Kryzysowej - Parafia Rzymskokatolickap.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (wyłącznie na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach)-  ul. Kościuszki 58,16-400 Suwałki, telefon 87 5663937
 2. Fundacja EGO – indywidualna terapia psychologiczno-terapeutyczna, ulica Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, lokal 12 i 13, telefon 535 032 190
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach –  program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie "Bądź silny bez przemocy"; program psychologiczno-terapeutyczny; indywidualne poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjalne i psychologiczne. ulica Filipowska 20 B, 16-400 Suwałki, telefon 87 5628970;
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Suwałkach – programy korekcyjno-edukacyjne oduczania przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne dla dorosłych i młodzieży, konsultacje dla małżeństw, warsztaty edukacyjne dla rodziców i młodzieży.   ulica Świerkowa 60,16-400 Suwałki, telefon 87 565 92 82, w godzinach 7.30- 15.30.
 5.  Komenda Miejska Policjiw Suwałkach (Suwałki, ul. Pułaskiego 26, tel. 997, 112, 47 714 14 67, 47 714 14 52, 47 714 15 48 )
  Posterunek Policji w Filipowie (16-424 Filipów,  ul. Wólczańska 2, telefon 47 714 71 20)
  Posterunek Policji w Rutce Tartak (16-406 Rutka -Tartak,ul. 3-go Maja 3, telefon 47 714 71 40)

  Posterunek Policji w Bakałarzewie (16-423 Bakałarzewo,ul. Rynek 12, telefon 47 714 17 50)
  Posterunek Policji w Raczkach (
  16-420 Raczki,ul. Nowe Osiedle 4A, telefon 47 714 71 50)
  Posterunek Policji w Słobódce (
  16-411 Szypliszki, Słobódka 18A, telefon 47 714 17 30)

   

Instytucje udzielające specjalistycznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121

pogotowie@niebieskalinia.pl

(+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

22 823-96-64 (faks)

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

http://www.niebieskalinia.pl

 

Dodatkowe informacje odnośnie placówek pomocowych

 

Powrót na górę strony