Ruch Drogowy - KMP Suwałki

Ruch Drogowy

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach


ul. Pułaskiego 26
tel.  47 714 14 64
fax.  47 714 13 23

e-mail: wrd.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

aspirant sztabowy Ireneusz Sudnik

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

podkomisarz  Andrzej Kryścio